Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 23/09/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 733

Đã truy cập : 41631216

Bỏ nhà cửa khang trang trong làng để ra ở lán trại ngoài bãi sông, quyết tâm chuyển đất khô cằn thành tiềm năng lợi thế, chỉ sau 5 năm chị Quyên đã có được trang trại vườn - ao - chuồng (VAC) cho thu nhập 7 - 10 tỷ đồng/năm.