Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 22/07/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 25507

Đã truy cập : 41470525

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) thành phố Bắc Ninh giúp hàng trăm lượt hội viên vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Qua đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, tác động tích cực đến công tác tập hợp, vận động hội viên nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.