Chuyên mục Chuyên mục

 
 

Thời tiết ngày 14/12/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2718

Đã truy cập : 43086781

Tại Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII Thào Xuân Sùng cho biết, Đại hội lần này đã quyết định nhiều vấn đề rất mới, sẽ tạo ra bước ngoặt trong hoạt động Hội và phong trào nông dân.