CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6290

Đã truy cập : 45394873

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp! Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thi đua chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp Hội Nông dân (ND) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia thực hiện giám sát quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp, chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử...