CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6291

Đã truy cập : 44083161

Để hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, đến nay Hội Nông dân huyện Tiên Du nhận ủy thác với các Ngân hàng cho nông dân vay vốn, với dư nợ hiện tại hơn 99 tỷ đồng cho 3.611 hộ vay; quản lý và vận hành hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn gần 7,5 tỷ đồng.