Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 20/10/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1223

Đã truy cập : 41634601

Với quan niệm sống: “trong mỗi việc làm, chỉ cần quyết tâm, cố gắng thực hiện, thì nhất định sẽ đạt tới thành công”, thành quả ngày hôm nay của anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1964 ở thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) đã chứng minh cho mọi người thấy quan niệm của anh là đúng. Thật vậy, có sự cần cù, nhạy bén, sáng tạo và ý chí quyết tâm, anh đã biến giấc mơ làm giàu của mình thành hiện thực.