Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/03/2019 - Đến ngày : 24/03/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/03/2019
Thứ ba
19/03/2019
010:00
Thường trực dự khai trương VP công ty silic Tân Phát tại BN
Địa điểm:TP Bắc Ninh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
08:00
Đ.c Nguyễn Công Thao: Họp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa điểm:BTG Tỉnh ủy
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ tư
20/03/2019
08:00
Đ.c Trần Đăng Sâm: Họp UBND tỉnh
Địa điểm:UBND tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Đ.c Nguyễn Công Thao: Tiếp công dân
Địa điểm:VP Tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
21/03/2019
Thứ sáu
22/03/2019
Thứ bảy
23/03/2019
Chủ nhật
24/03/2019
Chương trình công tác