Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/09/2017 - Đến ngày : 24/09/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/09/2017
08:00
Đồng chí Trần Đăng Sâm dự Hội nghị NDSXKDG toàn quốc lần thứ V
Địa điểm:Hà Nội
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Họp cơ quan
Địa điểm:HT tầng 1
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
19/09/2017
Thứ tư
20/09/2017
07:30
Đồng chí Nguyễn Công Thao: Tiếp công dân
Địa điểm:VP Tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
21/09/2017
07:30
Thường trực dự ĐH Tỉnh đoàn
Địa điểm:TT Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
19:30
Đồng chí Nguyễn Đăng Khang dự dạ hội thanh niên
Địa điểm:Tượng đài Lý Thái Tổ
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
22/09/2017
07:30
Đồng chí Trần Đăng Sâm dự tập huấn quân sự
Địa điểm:TT Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
23/09/2017
Chủ nhật
24/09/2017
06:30
Đồng chí Nguyễn Đăng Khang dự Giải chạy việt dã Sacombank
Địa điểm:Tượng đài Lý Thái Tổ
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Chương trình công tác