Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 22/10/2018 - Đến ngày : 28/10/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
22/10/2018
Thứ ba
23/10/2018
Thứ tư
24/10/2018
Thứ năm
25/10/2018
Thứ sáu
26/10/2018
Thứ bảy
27/10/2018
Chủ nhật
28/10/2018
Chương trình công tác