Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 20/05/2019 - Đến ngày : 26/05/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
20/05/2019
09:30
Thường trực làm việc với Sở Tài chính
Địa điểm:HT tầng 1
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:00
Đ.c Nguyễn Công Thao: Tiếp công dân
Địa điểm:VP Tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
21/05/2019
Thứ tư
22/05/2019
Thứ năm
23/05/2019
08:00
Đ.c Nguyễn Đăng Khang: Dự Lễ phát động ra quân BVMT
Địa điểm:Lương Tài
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Đ.c Nguyễn Công Thao: Họp Hội khuyến học
Địa điểm:Hội Khuyến học
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
24/05/2019
08:00
Đ.c Nguyễn Đăng Khang: Dự HN Sở TNMT
Địa điểm:Chi cục BVMT
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
14:00
Đ.c Trần Đăng Sâm: Họp MTTQ tỉnh
Địa điểm:MTTQ tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
25/05/2019
Chủ nhật
26/05/2019
Chương trình công tác