Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 14/08/2017 - Đến ngày : 20/08/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
14/08/2017
08:00
Tập huấn bảo vệ môi trường nông thôn
Địa điểm:KS Thanh Thanh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
15/08/2017
08:00
Tập huấn bảo vệ môi trường nông thôn
Địa điểm:KS Mường Thanh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Đồng chí Nguyễn Công Thao: Tiếp công dân
Địa điểm:VP tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ tư
16/08/2017
13:30
Họp cơ quan
Địa điểm:HT tầng 1 - HND Tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
17/08/2017
Thứ sáu
18/08/2017
07:00
Tham gia Hội diễn văn nghệ
Địa điểm:Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
19/08/2017
Chủ nhật
20/08/2017
Chương trình công tác