Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/02/2018 - Đến ngày : 25/02/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/02/2018
Thứ ba
20/02/2018
Thứ tư
21/02/2018
010:30
Gặp mặt đầu xuân
Địa điểm:HT tầng 1
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
09:00
Đ/c Trần Đăng Sâm: Dự lễ phát động Tết trồng cây
Địa điểm:Tp Bắc Ninh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
08:30
Đ/c Nguyễn Đăng Khang: Dự lễ phát động Tết trồng cây
Địa điểm:Lương Tài
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
08:00
Đ/c Nguyễn Công Thao: tiếp công dân
Địa điểm:VP Tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
22/02/2018
08:30
Đ/c Nguyễn Công Thao: Dự lễ phát động Tết trồng cây
Địa điểm:Yên Phong
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
23/02/2018
Thứ bảy
24/02/2018
08:00
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây
Địa điểm:Lăng Kinh Dương Vương
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Chủ nhật
25/02/2018
07:30
Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây
Địa điểm:Lăng Kinh Dương Vương
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Chương trình công tác