Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 01/06/2020 - Đến ngày : 07/06/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
01/06/2020
14:00
Đ.c Nguyễn Đăng Khang: Dự ra mắt CLB ND với PL
Địa điểm:Tiên Du
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch TT Nguyễn Đăng Khang
14:00
Đ.c Trần Đăng Sâm: Họp khối thi đua
Địa điểm:LĐLĐ tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Trần Đăng Sâm
Thứ ba
02/06/2020
08:00
Đ.c Trần Đăng Sâm: Họp UBND tỉnh
Địa điểm:TT VHKB
Lãnh đạo:Chủ tịch Trần Đăng Sâm
Thứ tư
03/06/2020
07:30
Đ.c Nguyễn Đăng Khang: Dự Đại hội Đảng bộ xã Nhân Thắng
Địa điểm:Xã Nhân Thắng
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch TT Nguyễn Đăng Khang
14:00
Họp chi bộ
Địa điểm:HT tầng 1
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
04/06/2020
08:00
Đ.c Nguyễn Công Thao: Họp Hội khuyến học
Địa điểm:Hội Khuyến học
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Công Thao
07:30
Đ.c Đào Duy Hữu: Dự tập huấn ATTP
Địa điểm:Tiên Du
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Đào Duy Hữu
07:30
Đ.c Trần Đăng Sâm: Họp HĐND tỉnh
Địa điểm:TT VHKB
Lãnh đạo:Chủ tịch Trần Đăng Sâm
07:00
Thường trực khám sức khoẻ định kỳ
Địa điểm:Bắc Ninh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
05/06/2020
07:30
Đ.c Đào Duy Hữu: Dự tập huấn ATTP
Địa điểm:Yên Phong
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Đào Duy Hữu
Thứ bảy
06/06/2020
Chủ nhật
07/06/2020
Chương trình công tác