Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 17/07/2017 - Đến ngày : 23/07/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
17/07/2017
08:00
Đ/c Trần Đăng Sâm thăm và tặng quà thương bệnh binh
Địa điểm:Thuận Thành
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Đ/c Nguyễn Công Thao tiếp công dân
Địa điểm:VP tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
18/07/2017
14:00
Họp cơ quan
Địa điểm:HT tầng 1 - HND Tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ tư
19/07/2017
07:00
Đ/c Trần Đăng Sâm dự HN trực tuyến BCĐ 138 biểu dương người có công
Địa điểm:TT Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:00
Đ/c Nguyễn Công Thao dự HN sơ kết Gia Bình
Địa điểm:Gia Bình
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
15:30
Đ/c Trần Đăng Sâm dự Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn NTM
Địa điểm:Tại Tiên Du
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
13:00
Đ/c Nguyễn Đăng Khang dự HN phát triển kinh tế trang trại (19-20/7)
Địa điểm:Hưng Yên
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
20/07/2017
07:30
Đ/c Trần Đăng Sâm dự họp HĐND huyện Thuận Thành
Địa điểm:Thuận Thành
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Đ/c Nguyễn Công Thao tiếp công dân
Địa điểm:VP tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
21/07/2017
14:00
Đ/c Trần Đăng Sâm dự bế mạc kỳ họp HĐND huyện Thuận Thành
Địa điểm:Thuận Thành
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
22/07/2017
Chủ nhật
23/07/2017
Chương trình công tác