Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 10/12/2018 - Đến ngày : 16/12/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
10/12/2018
14:00
Thường trực: Dự ĐH HND Việt Nam (10-13/12)
Địa điểm:Hà Nội
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
11/12/2018
Thứ tư
12/12/2018
14:00
Đ.c Đào Duy Hữu: Dự HN Sở NN&PTNTT
Địa điểm:Sở NN&PTNT
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
13/12/2018
Thứ sáu
14/12/2018
14:00
Đ.c Trần Đăng Sâm: Dự HN Tỉnh ủy
Địa điểm:Tỉnh ủy
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
15/12/2018
Chủ nhật
16/12/2018
Chương trình công tác