Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/06/2018 - Đến ngày : 24/06/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/06/2018
13:30
Thường trực thăm mô hình SXKDG
Địa điểm:Gia Bình
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
19/06/2018
13:30
Thường trực thăm mô hình SXKDG
Địa điểm:Tiên Du, Quế Võ
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ tư
20/06/2018
07:30
Đ/c Nguyễn Công Thao: tiếp công dân
Địa điểm:VP Tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
21/06/2018
07:30
Đ/c Đào Duy Hữu: Dự HN UBND tỉnh
Địa điểm:UBND tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
14:00
Họp cơ quan
Địa điểm:HT tầng 1
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
22/06/2018
Thứ bảy
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
13:30
Đ/c Đào Duy Hữu: Dự HN LĐLĐ tỉnh
Địa điểm:TT Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Chương trình công tác