Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 24/04/2017 - Đến ngày : 30/04/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
24/04/2017
16:00
Đ/c Nguyễn Đăng Khang dự HN BCH HND huyện Quế Võ
Địa điểm:Quế Võ
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
14:00
Họp BTV mở rộng
Địa điểm:HT tầng 1 - HND Tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
25/04/2017
08:00
Họp chi bộ
Địa điểm:HT tầng 1 - HND Tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ tư
26/04/2017
08:00
Đ/c Trần Đăng Sâm: Họp BCH TW HNDVN
Địa điểm:TW Hội Nông dân VN
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Đ/c Nguyễn Đăng Khang dự HN LĐLĐ tỉnh
Địa điểm:LĐLĐ tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
27/04/2017
08:00
Đ/c Trần Đăng Sâm: Họp BCH TW HNDVN
Địa điểm:TW Hội Nông dân VN
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
28/04/2017
Thứ bảy
29/04/2017
Chủ nhật
30/04/2017
Chương trình công tác