Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 20/11/2017 - Đến ngày : 26/11/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
20/11/2017
08:30
Đ/c Nguyễn Đăng Khang: Dự kỷ niệm 20 năm TL trường CB Hội
Địa điểm:Trường CB HND VN
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:30
Đ/c Nguyễn Công Thao: tiếp công dân
Địa điểm:VP Tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
07:00
Đ/c Trần Đăng Sâm: Tổng duyệt diễn tập KVPT
Địa điểm:Tiên Du
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
14:00
Họp Hội đồng thi đua KT
Địa điểm:HT tầng 1
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
21/11/2017
Thứ tư
22/11/2017
07:30
Đ/c Trần Đăng Sâm: tiếp xúc cử tri
Địa điểm:Thuận Thành
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
23/11/2017
14:00
Họp Ban Thường vụ
Địa điểm:HT tầng 1
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
24/11/2017
19:30
Đ/c Trần Đăng Sâm: Dự khai mạc Diễn tập KVPT
Địa điểm:TT Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
25/11/2017
Chủ nhật
26/11/2017
Chương trình công tác