Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 23/04/2018 - Đến ngày : 29/04/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
23/04/2018
09:00
Đ/c Nguyễn Công Thao: dự HN Ngân hàng CSXH
Địa điểm:NH CSXH tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
13:30
Thường trực Dự HN TW Hội (23-24/4)
Địa điểm:TW Hội Nông dân VN
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
24/04/2018
14:00
Thường trực duyệt ĐH HND Yên Phong
Địa điểm:Yên Phong
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ tư
25/04/2018
00:00
Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Địa điểm:Bắc Ninh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
26/04/2018
07:30
Thường trực duyệt ĐH HND Gia Bình
Địa điểm:Gia Bình
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
13:30
Thường trực dự ĐH HND huyện Thuận Thành
Địa điểm:Thuận Thành
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ sáu
27/04/2018
07:30
Thường trực dự ĐH HND huyện Thuận Thành
Địa điểm:Thuận Thành
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
13:30
Thường trực dự hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5
Địa điểm:TW Hội Nông dân VN
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
28/04/2018
Chủ nhật
29/04/2018
Chương trình công tác