Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 22/05/2017 - Đến ngày : 28/05/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
22/05/2017
07:30
Đ/c Nguyễn Công Thao tiếp công dân
Địa điểm:VP tiếp công dân
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ ba
23/05/2017
14:00
Ký chương trình phối hợp với sở NN&PTNT
Địa điểm:HT tầng 1 - HND Tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ tư
24/05/2017
16:00
Đ/c Trần Đăng Sâm: Dự dâng hương đồng chí Hoàng Quốc Việt
Địa điểm:CV Hoàng Quốc Việt
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
13:30
Hội nghị quán triệt kế hoạch Đại hội HND các cấp
Địa điểm:HT tầng 4 - HND Tỉnh
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
13:30
Thường trực dự hội nghị báo cáo kq HN lần T5 BCH TW Đảng
Địa điểm:Tại TTVH Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ năm
25/05/2017
Thứ sáu
26/05/2017
07:30
Đ/c Nguyễn Đăng Khang dự phát động ngày vi chất dinh dưỡng
Địa điểm:Trường mầm non Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
27/05/2017
Chủ nhật
28/05/2017
010:00
Thường trực dự bế giảng lớp BD Nghiệp vụ CTH
Địa điểm:HT tầng 4 - HNDT
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Chương trình công tác