Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 14/10/2019 - Đến ngày : 20/10/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
14/10/2019
08:00
Dự HN tổng kết 10 năm xây dựng NTM
Địa điểm:Trung ương Hội
Lãnh đạo:Chủ tịch Trần Đăng Sâm
08:00
Dự Hội nghị trực tuyến công tác Dân vận
Địa điểm:Tỉnh uỷ
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Công Thao
13:00
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết mô hình kinh tế tập thể
Địa điểm:UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Đào Duy Hữu
Thứ ba
15/10/2019
07:30
Họp khớp tình huống diễn tập quân sự
Địa điểm:Bộ CHQS tỉnh
Lãnh đạo:Chủ tịch Trần Đăng Sâm
07:30
Tiếp công dân
Địa điểm:Văn phòng tiếp công dân
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Công Thao
15:00
Dự toạ đàm học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa điểm:Đài PTTH tỉnh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Công Thao
13:30
Dự Hội nghị triển khai 3 Nghị quyết Trung ương Hội
Địa điểm:HND Thành phố Bắc Ninh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Công Thao
Thứ tư
16/10/2019
08:30
Toàn thể cán bộ cơ quan dự lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019
Địa điểm:Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
14:00
Dự HND trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT
Địa điểm:Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch TT Nguyễn Đăng Khang
Thứ năm
17/10/2019
08:00
Đ/c Linh dự diễn đàn nữ nông dân
Địa điểm:Trung ương Hội
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
08:00
Dự Hội nghị giao ban Khối Đảng, Đoàn thể
Địa điểm:Tỉnh uỷ
Lãnh đạo:Chủ tịch Trần Đăng Sâm
Thứ sáu
18/10/2019
07:30
Họp Ban Tuyên giáo
Địa điểm:Ban Tuyên giáo
Lãnh đạo:Phó Chủ tịch Nguyễn Công Thao
07:30
Dự Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm:Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc
Lãnh đạo:Chủ tịch Trần Đăng Sâm
13:00
Dự Hội nghị nông dân Hà Nội
Địa điểm:Hà Nội
Lãnh đạo:Thường trực HND tỉnh
Thứ bảy
19/10/2019
Chủ nhật
20/10/2019
Chương trình công tác