Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5453

Đã truy cập : 43676890

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội

11/06/2019 14:31 Số lượt xem: 76
Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
 
 

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và UBND tỉnh phát động, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chọn những việc khó, việc lớn để tổ chức triển khai, tạo nên nhiều phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng, bao quát được toàn bộ lĩnh vực đời sống xã hội.
Một trong những phong trào phát huy tác dụng và đem lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi căn bản bộ mặt đời sống người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh là phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp cùng với sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của các cấp ủy, chính quyền, phong trào đã tạo được sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của toàn xã hội.
Về xã Nhân Thắng vào những ngày tháng 6, dạo quanh những cánh đồng lúa vàng óng đang bước vào kỳ thu hoạch, những con đường liên thôn, liên xã được trải bê tông , nhựa phẳng lỳ, chúng tôi thấy được một diện mạo mới, một khí thế mới đang hiện hữu nơi đây. Đồng chí Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch UBND xã Nhân Thắng cho biết: “Thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy nội lực, triển khai nhiều việc làm cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Bộ mặt nông thôn xã có nhiều khởi sắc với nhà cửa, phố sá khang trang, sạch đẹp. Các cửa hàng dịch vụ lớn, nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Đời sống của bà con được cải thiện. Tỷ lệ hộ khá và hộ giàu ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,36%; thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng/người/năm”.
Cùng với xã Nhân Thắng, các địa phương trong tỉnh cũng đang ra sức thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 đơn vị cấp huyện và 89/97 xã (chiếm 91,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, riêng năm 2018 có tới 2 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng tỷ lệ đạt chuẩn đứng thứ 7 cả nước.
Cùng với đó, các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được triển khai sôi nổi, có hiệu quả như: “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… Đã có hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chuyển từ phương thức sản xuất lạc hậu sang phương thức sản xuất hiện đại theo cơ chế thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Nhờ đó, giai đoạn 2016-2018 tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 12,53%; GRDP bình quân/người là 6.502 USD.
Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục sự nhân dân” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc đánh giá chấm điểm, xếp loại thi đua hằng năm trong mỗi cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các chiến sỹ lực lượng vũ trang và tinh thần tương thân tương ái, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong các cộng đồng dân cư. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến khắc phục khó khăn, vượt khó vươn lên; những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống cộng đồng và sự bình yên của nhân dân.
Có thể thấy, các phong trào thi đua yêu nước luôn được cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong tỉnh xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện lời dạy của Bác, cấp ủy, chính quyền và các địa phương đã triển khai các phong trào thi đua rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy ý thức tự giác, sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đưa phong trào thi đua của tỉnh phát triển đi lên với những bước chuyển mạnh mẽ, chất lượng và hiệu quả.

Nguồn: Báo BN