Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4477

Đã truy cập : 43590063

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân

17/07/2019 10:18 Số lượt xem: 157

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, góp phần giữ vững tình làng, nghĩa xóm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định chính trị - trật tự tại địa phương.

Theo đó, HND tỉnh đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp với ngành tư pháp và các ban, sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền giáo dục nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...Đồng thời, tích cực lồng ghép các hoạt động của Hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản mới được ban hành có liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, triển khai thực hiện.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức được 53 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp và tư vấn pháp lý cho 4.637 lượt hội viên, nông dân; phát trên 1.000 tờ rơi; đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên Cuốn Bản tin và Trang Thông tin điện tử HND tỉnh, cấp phát miễn phí Báo Nông thôn ngày nay cho 100% các chi Hội dùng làm tài liệu sinh hoạt. Qua đó, trở thành những kênh tuyên truyền của tổ chức Hội, góp phần bảo đảm cho công tác tuyên truyền kịp thời, liên tục.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả của việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân, HND tỉnh đã thành lập mới và duy trì 11 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 451 thành viên, trong đó năm 2019, HND tỉnh đã thành lập 01 mô hình Câu lạc bộ tại xã Yên Giả, huyện Quế Võ. Hiện, 100% cơ sở Hội trong tỉnh đã có Tủ sách pháp luật, góp phần đẩy mạnh việc vận động hội viên, nông dân đọc và làm theo, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tham khảo, nâng cao hiểu biết để chấp hành pháp luật.

Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được các cấp Hội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp, hoà giải tại cơ sở, hạn chế phát sinh thành khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội ở khu vực nông thôn. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các cấp Hội còn chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân để phản ánh với Đảng, chính quyền và đề xuất giải pháp kịp thời giải quyết.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao về nhận thức chính trị, tư tưởng; kịp thời động viên, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của hội viên, nông dân. Từ đó, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước./.

Bình Vy