Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1853

Đã truy cập : 43136259

Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch (*)

05/01/2019 08:18 Số lượt xem: 64

(Nội dung phong trào thi đua do đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019)

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua yêu nước năm 2019.

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tiếp tục củng cố vị thế, xây dựng hình ảnh năng động và phát triển, với 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội nằm trong tốp 10 địa phương dẫn đầu của cả nước.

Năm 2019, kế thừa những thành quả to lớn đã đạt được, song chúng ta đang đối diện với với nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế hiện có quy mô rất lớn, tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng với những hạn chế nội tại, đang là thách thức không nhỏ tạo nên rào cản để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển nhanh. Trong bối cảnh đó, tỉnh Bắc Ninh đề ra các mục tiêu chủ yếu năm 2019:

 - Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7% - 8%.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 8.950 tỷ đồng; công nghiệp 1.232.500 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu 33 tỷ USD.

- Thu ngân sách Nhà nước 27.397 tỷ đồng.

- Có thêm 7 xã và 2 huyện Thuận Thành, Lương Tài được công nhận nông thôn mới.

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm, còn 1,6%;

- 100% các xã, phường, thị trấn tại Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn xây dựng lò đốt rác ở khu dân cư tập trung.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%.

- 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Năm 2019, nhằm tạo bước đột phá trong bảo vệ môi trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”.

Để thực hiện tốt chủ đề của năm và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Thực hiện Kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, tập trung chỉ đạo 03 lĩnh vực có nhiều bức xúc và thực hiện 5 giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Đặc biệt, mỗi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao trách nhiệm quyết tâm triển khai các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ môi trường để môi trường sống của Bắc Ninh sạch hơn, an toàn hơn.

2. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành kinh tế để tăng trưởng đạt tốc độ theo kịch bản đã xây dựng.

3. Tiếp tục triển khai các bước xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; xây dựng chính quyền điện tử thành phố thông minh.

4. Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng nhất là đô thị, giao thông và cung cấp đủ điện, nước cho sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh.

5. Cải thiện môi trường đầu tư để tiếp tục thu hút chọn lọc các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường đối thoại, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

6. Tập trung nguồn lực cho các địa phương để có thêm 07 xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội: nâng mức trợ cấp xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có công.

8. Quyết liệt cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

9. Các ngành, các cấp tăng cường giải quyết đơn thư của nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

10. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong thời gian tới không chỉ là phát huy những thành quả đã đạt được mà còn là xây dựng tầm nhìn dài hạn trên nền tảng tạo dựng những nhân tố mới, phát huy tối đa tiềm năng, tận dụng tốt cơ hội để phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Với khí thế mới, tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề, nền tảng cho giai đoạn sau, góp phần quan trọng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Nguồn: Báo BN