Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3904

Đã truy cập : 43696275

Chủ tịch Hội tâm huyết với công tác hòa giải

14/02/2020 10:59 Số lượt xem: 85

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp Hội Nông dân(HND) tỉnh Bắc Ninh quan tâm thực hiện có hiệu quả; coi đây là hoạt động ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Là Chủ tịch HND cơ sở, anh Đinh Văn Nam - Chủ tịch HND xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh luôn tâm huyết với cương vị “làm hòa giải viên”.

Anh Đinh Văn Nam - Chủ tịch HND xã Bằng An

Nguyên là một cán bộ tư pháp có thâm niên 9 năm của UBND xã, anh Đinh Văn Nam đã có cho mình một khối lượng kiến thức khá dày về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trao đổi với chúng tôi, anh Nam rất tự tin với “món nghề” kiến thức về pháp luật của mình bằng cách đọc “vanh vách” các điều này, khoản kia của luật nào quy định ra sao, đã sửa đổi như thế nào. Năm 2015, anh Nam được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch HND dân xã. Tuy nhiên dường như “bệnh nghề nghiệp”, đã “ăn vào máu”, nên đến nay, dù chuyển công tác sang làm Chủ tịch HND nếu có văn bản chính sách nào mới hoặc sửa đổi, bổ sung thì tôi tự tìm tòi, nghiên cứu để trang bị thêm. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể tuyên truyền, giải đáp mọi khúc mắc của hội viên, nông dân mọi lúc, mọi nơi - anh Nam vui vẻ chia sẻ. Theo anh, đã là cán bộ tuyên truyền, cán bộ hòa giải thì đòi hỏi không những phải hiểu đúng về luật mà còn phải hiểu sâu, hiểu rộng về luật.

Với vai trò là thủ lĩnh của nông dân, anh Nam tâm niệm để huy động hội viên, nông dân tham gia vào các hoạt động phong trào của Hội thì điều quan trọng trước tiên là cần tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Song song với công tác tuyên truyền được triển khai đến các chi Hội, tổ Hội trực thuộc, một loại hình sinh hoạt được anh Nam và Ban Chấp hành HND lựa chọn thực hiện có hiệu quả là mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Được thành lập ngày vào tháng 5/2016, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Bằng An hiện có gồm 46 thành viên, do anh Đinh Văn Nam trực tiếp làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Đây là Câu lạc bộ được HND tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “HND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới” tại huyện Quế Võ. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên 1 lần/tháng. Đồng thời triển khai thành lập 05 nhóm cộng tác viên “Tổ tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật” tại 05 thôn trong xã. Phối hợp với sở Tư pháp tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng cộng tác viên nòng cốt; 12 lớp  tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho 712 lượt người tham dự. Xây dựng tủ sách pháp luật với 35 đầu sách các loại. Phối hợp với Đài truyền thanh xã sản xuất tin bài tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên hệ thống định kỳ 3 lần/tuần. Đồng thời trực tiếp tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại tư vấn pháp luật cho nông dân.

Anh Nam cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tìm tòi, nghiên cứu các chủ trương, chính sách mới có ảnh hưởng đến thực tế đời sống sản xuất và sinh hoạt của hội viên nông dân để lựa chọn là chủ đề của các buổi sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ, ngày càng thu hút hội viên, nông dân tham gia đông đảo. Trong đó tập trung vào Hiến Pháp, Luật Đất đai (năm 2013), Luật Hôn nhân gia đình (năm 2014), Luật Hộ tịch, Phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo,… Từ đó giúp cho thành viên Câu lạc bộ và hội viên nông dân hiểu rõ hơn, toàn diện hơn về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nông dân. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, hội viên, nông dân thêm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Để công tác hòa giải ở có hiệu quả tốt, anh cho rằng mỗi hòa giải viên cần có sự kết hợp tổng hòa của nhiều yếu tố. Đó không chỉ là kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải, hiểu biết về phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền thống văn hóa và kinh nghiệm cuộc sống xã hội mà còn phải có khả năng vận dụng thành thạo những kiến thức, hiểu biết đó để phân tích, giải thích, thuyết phục, cảm hóa các bên giải quyết tranh chấp phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp trong cộng đồng. Việc vận dụng linh hoạt các quy phạm pháp luật và phong tục tập quán trên địa bàn sẽ giúp hòa giải viên hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của đối tượng tranh chấp, dễ nhận được sự nhất trí của cộng đồng dân cư nơi xảy ra tranh chấp nói riêng và của xã hội nói chung.

Với sự nỗ lực của người “vác tù và hàng tổng” như anh Nam và những cán bộ Hội tâm huyết đã đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lan rộng đến đời sống, “bám rễ” trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./. 

Nguyễn Thu