Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1772

Đã truy cập : 42986845

Ghi dấu công tác Hội và phong trào nông dân

11/01/2018 08:07 Số lượt xem: 782

Là đơn vị được Hội Nông dân (HND) tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã, những năm qua hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân xã Gia Đông (huyện Thuận Thành) có nhiều chuyển biến tích cực. Hội viên nông dân trong xã đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2012-2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Hội cấp trên và chính quyền địa phương, HND xã đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên. Từ đó thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua.

Đưa chúng tôi đi thăm mô hình chăn nuôi bò sữa của hội viên Tạ Quang Trung (thôn Ngọc Khám), Chủ tịch HND xã Gia Đông, Ngô Ngọc Đức cho biết: Nuôi bò sữa là mô hình mới phát triển ở địa phương, cho thu nhập khá và đầu ra ổn định. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển, nhân rộng mô hình, Hội chủ động xây dựng đề án và được Trung ương Hội ủy thác cho vay 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Nhờ đó, các hộ chăn nuôi có vốn để sửa sang chuồng trại, mua giống mới mở rộng sản xuất.

Theo anh Đức, để thu hút được hội viên tham gia vào tổ chức Hội thì trước hết cần phát huy, khích lệ, tạo điều kiện để hội viên nông dân hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trong nhiệm kì HND xã phối hợp tổ chức 30 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho 3.450 lượt hội viên tham dự; cung ứng 52 tấn phân bón theo hình thức trả chậm; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn với dư nợ hơn 4,1 tỷ đồng. Qua đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” phát triển mạnh mẽ. Số hộ sản xuất kinh doanh giỏi tăng lên rõ rệt với tổng số 2.995 lượt hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp. Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình chuyển đổi diện tích trồng lúa ruộng trũng sang phát triển trang trại VAC của hội viên Nguyễn Hồng Thái (thôn Tam Á); trang trại tổng hợp của hội viên Nguyễn Văn Luận (thôn Yên Nho); nuôi bò sữa của hội viên Tạ Quang Trung; mô hình dịch vụ làm đất của hội viên Nguyễn Văn Lực…

 

  

Mô hình trang trại đạt hiệu quả cao của gia đình hội viên Nguyễn Hồng Thái (thôn Tam Á).

Hưởng ứng phong trào “Nông dân Bắc Ninh thi đua xây dựng nông thôn mới”, HND xã đẩy mạnh tuyên truyền vể nội dung, ý nghĩa của chương trình, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường nông thôn. Kết quả toàn xã đóng góp 1,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và nội đồng, hơn 300 ngày công lao động; mỗi chi Hội đảm nhiệm 1 đoạn đường “Nông dân tự quản”; vận động 24 hộ hội viên hiến đất làm đường.

Trong phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”, Hội chủ động phối hợp, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới. Duy trì có hiệu quả mô hình “Chi Hội không có người phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội” tại 3/3 chi Hội với 100% gia đình hội viên ký cam kết không có người vi phạm pháp luật. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe cho hội viên, nông dân thường xuyên được chú trọng. Thành lập và duy trì hoạt động của 3 CLB “Gia đình nông dân văn hóa” với 362 thành viên tham gia.

Hội chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Với nhiều chuyển biến về nội dung, hình thức thể hiện, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được triển khai, quán triệt đến các hội viên. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 265 hội viên vào tổ chức, nâng tổng số hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên của xã là 1.224 hội viên. 100% chi Hội duy trì nguồn quỹ với mức bình quân 130.000 đồng/hội viên (tăng 50.000 đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho nông dân toàn xã, HND xã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, HND xã phối hợp tổ chức 22 buổi giám sát tại cơ sở; bồi dưỡng và giới thiệu, kết nạp 15 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, HND xã xác định mục tiêu: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên nông dân, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp hộ nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm… Góp phần xây dựng diện mạo nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc.


 
Việt Anh - Nguyễn Thu
Nguồn: Báo BN