Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3042

Đã truy cập : 43088803

Ghi nhận từ thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở

06/06/2018 15:36 Số lượt xem: 120

Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) cấp huyện và cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các địa phương trong toàn tỉnh. Đây là tiền đề để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đ.c Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội

Ngay sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương HND Việt Nam và Ban Thường vụ HND tỉnh, các cấp HND trong tỉnh Bắc Ninh đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền và chuẩn bị kỹ lưỡng từ văn kiện đến công tác nhân sự cho Đại hội. Với quyết tâm cao của tổ chức Hội, tính đến ngày 07/4/2018, 121 HND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội HND cấp cơ sở, vượt chỉ tiêu về thời gian so với kế hoạch và đến ngày 25/5/2018, 08/08 đơn vị HND cấp huyện đã tổ chức thành công Đại hội. Qua đó, đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để tổ chức Đại hội HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch HND huyện Tiên Du cho biết: “Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ HND huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn về việc chỉ đạo Đại hội HND các cấp trong huyện, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở. Cùng với đó, Ban Thường vụ HND Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội, phân công lãnh đạo, cán bộ HND trực tiếp phụ trách, theo dõi từng đơn vị cấp xã, thị trấn để hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức Đại hội”.

Qua tổng kết sau Đại hội nhận thấy, các đơn vị tổ chức đã bám sát kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của HND tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định; chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại các Đại hội có tính khái quát cao, kết quả đạt được phản ánh tương đối đầy đủ trên một số lĩnh vực, sát với thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, các số liệu minh họa làm rõ kết quả hoạt động. Về phần phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018-2023. Các đơn vị đã xây dựng được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát thực. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế bầu cử đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và đổi mới, các Đại hội đã bầu đủ số Ủy viên  Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên theo đúng cơ cấu, đủ số lượng được phân bổ với số phiếu tập trung cao. Cụ thể, ở Đại hội cấp cơ sở, toàn tỉnh đã bầu được 1.258 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó đảng viên chiếm 52,3%, nữ chiếm 31,9%, có 28% số ủy viên có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên. Đại hội HND cấp huyện đã bầu được 179 đồng chí có đủ uy tín vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới theo đúng đề án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bầu đủ số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dự kiến cuối tháng 6, Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra. Bắc Ninh được Trung ương HND Việt Nam chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm khu vực phía Bắc. Do đó, việc tổ chức thành công Đại hội HND cấp cơ sở và cấp huyện càng có ý nghĩa quan trọng, để lại những bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, chỉ đạo, điều hành, tổ chức... từ đó rút kinh nghiệm cho Đại hội sắp tới diễn ra thành công, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống xã hội, qua đó khẳng định và nâng cao vị thế của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Bắc Ninh./.

Nguyễn Linh