Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3659

Đã truy cập : 43376235

Giải ngân 3,1 tỷ đồng vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân

07/05/2019 09:57 Số lượt xem: 66

Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tiến hành giải ngân 3,1 tỷ đồng vốn vay cho 44 hộ hội viên thuộc 06 dự án: Nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả (xã Phú Lương) và Nuôi trồng thủy sản (Thị trấn Thứa) huyện Lương Tài; Nuôi lợn theo hướng ATVSTP (xã Đại Đồng Thành) và Nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả (xã Thanh Khương) huyện Thuận Thành; Nuôi lợn thịt kết hợp nuôi thủy sản (phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh); Trồng chuối theo hướng sản xuất hàng hóa (xã Hán Quảng, huyện Quế Võ). Đây là nguồn vốn được Trung ương Hội ủy thác và UBND tỉnh trích ngân sách cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Giải ngân vốn vay tại Quế Võ

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã chỉ đạo, quản lý tốt các nguồn vốn được ủy thác và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện có; đôn đốc các đơn vị thu hồi nguồn vốn Quỹ đến hạn; đồng thời chỉ đạo HND các huyện, TX, TP hướng dẫn cơ sở tiến hành lập dự án, tổ chức thẩm định hồ sơ, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kịp thời, đúng thời gian quy định. Thường xuyên hướng dẫn, tập huấn nâng cao nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các huyện, TX, TP./.

Nguyễn Thu