Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1089

Đã truy cập : 42946041

Giải ngân 2,3 tỷ đồng Quỹ HTND cho nông dân Bắc Ninh

08/09/2017 10:13 Số lượt xem: 777

Giải ngân tại xã Nhân Hòa, Quế Võ

Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức giải ngân 2,3 tỷ đồng vốn vay (nguồn Trung ương) cho 42 hộ nông dân phát triển sản xuất. Trong đợt giải ngân lần này, tỉnh Bắc Ninh có 04 dự án được Ban Điều hành Qũy HTND Trung ương phê duyệt, bao gồm: Dự án Trồng khoai tây thương phẩm theo hướng ATTP tại xã Nhân Hòa và Phát triển kinh tế theo mô hình VAC tại xã Phượng Mao, huyện Quế Võ; Dự án  Đầu tư phát triển mộc tại phường Vạn An, TP. Bắc Ninh và thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành. Từ nguồn vốn được vay, các hộ hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập./. 

Nguyễn Thu