Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3707

Đã truy cập : 43696337

HND Tiên Du: Đẩy mạnh công tác thu hút hội viên, xây dựng Hội vững mạnh

07/02/2020 10:36 Số lượt xem: 71

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) các cấp trên địa bàn huyện Tiên Du có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Hội để thu hút hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt tích cực, thường xuyên. Thông qua đó góp phần củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, xây dựng phong trào Hội có sức lan tỏa sâu rộng.

HND huyện Tiên Du hiện có trên 22.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 67 chi Hội thuộc 14 cơ sở Hội xã, thị trấn. Để thu hút hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội, HND các cấp đã tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức HND và quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội, hiểu về Điều lệ Hội. Không chỉ vậy các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội và đặc biệt là những chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2019, các cấp HND trong huyện đã tuyên truyền được 145 buổi cho 30.000 lượt người dự. Tuyên truyền về thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội HND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên tuyền về xây dựng NTM, chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, tuyên truyền vận động nông dân duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”...

   Bên cạnh việc chú trọng nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền cũng được các cấp Hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương như: Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn nghệ,... lồng ghép với các buổi sinh hoạt hàng tháng, hàng quý; thành lập đội tuyển tham gia các hội thi do HND tỉnh tổ chức. Thông qua các hoạt động như vậy đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt giúp cho hội viên, nông dân thêm hiểu về Hội, gắn bó với tổ chức Hội, tạo niềm tin của hội viên, nông dân với Đảng và Nhà nước.

Công tác xây dụng tổ chức cơ sở Hội luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; đa dạng hóa các hoạt động ở cơ sở theo hướng hiệu quả, thiết thực gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp được 476 hội viên mới vào tổ chức (đạt 136% chỉ tiêu Tỉnh giao). Công tác thu Hội phí và quản lý, sử dụng quỹ Hội được các cấp duy trì có hiệu quả. 100% chi Hội xây dựng được quỹ hoạt động, bình quân đạt 136 nghìn đồng/hội viên. Công tác quản lý, sử dụng quỹ Hội được thực hiện theo đúng Điều lệ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội được quan tâm. Trong năm, đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ cơ sở Hội và chi Hội. Tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định chuẩn y 04 chức danh Chủ tịch và 02 chức danh Phó Chủ tịch HND cơ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/HNDT, ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ HND tỉnh về việc Ủy viên BCH HND các cấp định kỳ dự sinh hoạt tại các chi HND.

Ngoài ra, Hội định kỳ tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ sở Hội một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Trong năm, các cấp Hội đã tiến hành 128 cuộc kiểm tra (cấp huyện tổ chức 14 cuộc, cấp cơ sở tổ chức 114 cuộc). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, công tác thu - chi tài chính, công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay… Cùng với công tác đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở Hội, các cấp HND trong huyện còn làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua bình xét, năm 2019, toàn huyện có 6/14 cơ sở Hội xếp loại vững mạnh tiêu biểu; 8/14 cơ sở Hội xếp loại vững mạnh; 02 hội viên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 cá nhân; HND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

Thông qua các lớp dạy nghề, nông dân được trang bị nhiều kiến thức sản xuất mới

Từ hiệu quả của công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh, các phong trào thi đua của HND các cấp trong huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, HND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư cải tạo, xây dựng gia trại, trang trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Phát động cán bộ, hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên, nông dân về vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nhiều hội viên đã phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đồng thời đóng góp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, HND huyện Tiên Du sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội. Tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, làm tốt công tác phát triển hội viên, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.                                                                                    

Hà Thư