Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5920

Đã truy cập : 45394877

HND TP Bắc Ninh: Phối hợp thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH

28/04/2021 08:53 Số lượt xem: 29

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy trình ủy thác và chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang quản lý 43 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), đã thực hiện giải ngân cho 1.057 hộ vay với tổng dư nợ đến nay là hơn 47,8 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, HND thành phố đã phối hợp với HND tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ TK&VV; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về chính sách vay vốn ngân hàng CSXH với nhiều hình thức: thông qua tổ chức Hội nghị tập huấn, các cuộc họp và sinh hoạt của chi, tổ Hội; nhờ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nên trong những năm qua đã có trên 213 lượt cán bộ HND, tổ Trưởng, tổ phó, tổ TK&VV được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng với Ngân hàng; hàng trăm lượt hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách vay vốn ngân hàng CSXH.

Lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn Ngân hàng CSXH cho cán bộ, hội viên nông dân thành phố

Cùng với việc coi trọng công tác tuyên truyền, để phối hợp thực hiện chính sách uỷ thác vay vốn có hiệu quả các cấp Hội chú trọng và thường xuyên quan tâm việc thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm, vay vốn. Đến thời điểm hiện nay 43 tổ Tk&VV do HND thành phố quản lý duy trì hoạt động rất hiệu quả: các tổ TK&VV đều xây dựng quy chế hoạt động, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét cho vay; tích cực đôn đốc các tổ viên sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ vốn vay đúng thời hạn quy định; việc ghi chép sổ sách, quản lý hồ sơ vay vốn chặt chẽ, đầy đủ. Kết quả đánh giá phân loại năm 2020: tổ TK&VV xếp loại tốt chiếm 91%, xếp loại khá chiếm 9% không có tổ xếp loại trung bình, yếu kém.

Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt công tác vận động các hộ vay vốn gửi tiết kiệm, đến nay đã có 100% số tổ TK&VV do Hội quản lý có số dư tiết kiệm, Số thành viên tham gia gửi tiết kiệm là 1.095 hộ với số tiền gửi là 3,376 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ có số dư tiền gửi 3 triệu đồng, đây cũng là nguồn tiền quan trọng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay, đồng thời tạo nguồn tích luỹ giảm bớt gánh nặng cho hộ khi đến hạn trả nợ.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội và Ngân hàng CSXH từ khâu triển khai; việc tổ chức thực hiện các hoạt động ủy thác cho vay vốn, sử dụng vốn đến việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng cam kết với Ngân hàng, các tổ viên vay vốn đều có ý thức trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Những năm qua, đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, nhiều lao động có việc làm ổn định, có hộ vươn lên làm giàu từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương, cũng như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội Nông dân thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp Ngân hàng CSXH tỉnh hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất, kinh doanh, giúp nông dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương giầu đẹp, văn minh./.

HND TP Bắc Ninh