Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6201

Đã truy cập : 44083025

HND Yên Phong: Vận động nông dân tham gia kinh tế hợp tác

17/11/2020 07:29 Số lượt xem: 42

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Yên Phong luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26 về “tam nông”.

Theo đó, HND huyện đã chỉ đạo các HND cơ sở tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các cuộc họp chi, tổ Hội, hội nghị tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ và các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trọng tâm là tuyên truyền nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Nghị quyết số 04 ngày 05/8/2019 của Trung ương HND Việt Nam về việc “Đẩy mạnh xây dựng chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp”, Quyết định số 62 ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn”, Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác”, Luật hợp tác xã 2012…

Cùng với đó, phân công cán bộ HND xã đến trực tiếp từng xóm tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia vào tổ hợp tác, hợp tác xã, hội viên nông dân được giải thích, phân tích cụ thể những lợi ích khi tham gia vào các loại hình kinh tế tập thể. Theo nhu cầu và đặc thù về lợi thế sản xuất từng địa phương mà hướng dẫn nông dân tổ chức các tổ hợp tác, hợp tác xã theo loại hình nghề nghiệp, ngành nghề phù hợp. Trên cơ sở đã nắm vững, thông suốt nội dung cần tuyên truyền, vận động, hàng năm, Hội phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý các tổ hợp tác và cán bộ nòng cốt để thành lập tổ hợp tác. Trang bị những kỹ năng, kiến thức, các quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình liên kết tổ hợp tác và HTX cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tăng cường phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tư vấn nghiệp vụ và định hướng phát triển loại hình kinh tế tổ hợp tác và HTX cho hội viên, nông dân.

Qua tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân về kinh tế tập thể, người nông dân nhận thức được sự cần thiết và hiệu quả của kinh tế tập thể với mục tiêu giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất, khắc phục được một số yếu kém của kinh tế hộ như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ được môi trường, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện có 45 Hợp tác xã với 14.616 thành viên; 27 tổ hợp tác với 9.939 thành viên. Các Hợp tác xã, tổ hợp tác đã từng bước hoạt động có hiệu quả, chú trọng thực hiện việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng NTM.

Để các loại hình kinh tế hợp tác ngày càng phát triển, tăng lên về số lượng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hoạt động bền vững. HND huyện phối hợp với các ban, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội, các doanh nghiệp sản xuất giống, phân bón... hỗ trợ về phương thức quản lý vận hành, vốn, kỹ thuật... giúp thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã có định hướng cụ thể về cách làm ăn, hiểu biết thêm về kỹ thuật, có thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, cánh đồng lớn hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác vận động nông dân tham gia xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, trong thời gian tới HND huyện chủ trương tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tự nguyện tham gia vào các hình thức kinh tế tập thể; đẩy mạnh Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để lồng ghép mục tiêu xây dựng, phát triển hiệu quả các loại hình kinh tế tập thể; nâng cao vai trò nông dân giỏi nòng cốt trong tham gia, xây dựng quản lý tổ hợp tác, hợp tác xã, giữ vững mối liên kết chặt chẽ với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đầu vào và đầu ra các sản phẩm của tổ hợp tác, hợp tác xã; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng sạch, hiệu quả và bền vững với các doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến, nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của nông dân. Tạo niềm tin, gắn bó nông dân với doanh nghiệp và các loại hình kinh tế hợp tác ./.

Thanh Mai