Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1890

Đã truy cập : 43136304

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

09/01/2019 08:04 Số lượt xem: 80

Chiều ngày 08/01/2019, BCH Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ.c Nguyễn Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy KCCQ và DN tỉnh trao Giấy khen đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” cho Chi bộ HND tỉnh

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh; Đ/c Trần Đăng Sâm - TUV, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HND tỉnh và toàn thể đảng viên trong toàn chi bộ.

Chi bộ HND tỉnh, hiện có 24 đảng viên. Năm 2018, BCH Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình lãnh chỉ đạo gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tổ chức hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng gắn với nhiệm vụ của cơ quan HND tỉnh.

Nhằm không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, Ban Chấp hành Chi bộ và lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ. Hiện cơ quan có 04 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị; 05 đồng chí đang học cao học; giới thiệu 01 quần chúng ưu tú đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định kết nạp; 01 đ/c đi học lớp đảng viên mới; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết.

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng được thực hiện dân chủ, đảm bảo thực chất, chính xác. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên năm 2018 có 100% đảng viên dự phân loại HTTNV, trong đó có 05 đồng chí HTXSNV. 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Yến - Phó Bí thư Đảng ủy KCCQ và DN tỉnh, đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Chi bộ HND tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm tới, cụ thể: tích cực chỉ đạo đảng viên trong toàn chi bộ học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; tăng cường và thường xuyên giáo dục chính trị t­ư tưởng, rèn luyện phẩm chất cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan, luôn tin tưởng vào đ­ường lối của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất n­ước. Cũng tại hội nghị, Chi bộ HND tỉnh đã được nhận Giấy khen của BTV ĐUKCCQ và DN tỉnh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”./.

VP Chi bộ