Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4227

Đã truy cập : 43590092

Hội Nông dân Thị trấn Hồ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

19/08/2019 07:55 Số lượt xem: 59

Xác định Phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” là một trong ba phong trào trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân. Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Thị trấn Hồ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với 803 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi Hội, HND Thị trấn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên. Phối hợp tổ chức 11 buổi tuyên truyền cho trên 1.300 lượt hội viên về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các cơ chế, quy định liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các văn bản liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội viên, nông dân địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hiến đất, góp tiền, ngày công lao động tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn, tiêu biểu là chi Hội Nông dân thôn Cả Đông Côi đã vận động nhân dân và hội viên hiến trên 50 m2 đất để xây dựng đường giao thông các ngõ, xóm.

Hưởng ứng Phong trào “Cánh đồng không báo bì thuốc bảo vệ thực vật” do Hội cấp trên phát động, Ban Thường vụ HND thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động các chi Hội tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn. Tổ chức phát động hội viên, nông dân ấp Đông Côi ra quân làm sạch ruộng đồng với trên 70 lượt hội viên tham gia; triển khai đăng ký xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất đến 100% các chi Hội.

Để hỗ trợ hộ hội viên phát triển kinh tế, HND thị trấn đã tín chấp cho 121 hội viên vay vốn tại Ngân hàng CSXH với số vốn là trên 4,6 tỷ đồng, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông đến nay đạt trên 52 triệu đồng. 6 tháng đầu năm HND Thị trấn kết nạp được 12 hội viên nâng tổng số hội viên lên 803 hội viên, chất lượng hoạt động của các chi Hội đã từng bước được nâng lên.

Tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND huyện, UBND thị trấn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Vận động gia đình cán bộ, hội viên và nhân dân khi có người thân qua đời đưa đi điện táng, hỏa táng, kết quả 6 tháng đầu năm đã có 14/25 người chết được đưa đi điện táng, hỏa táng. Phối hợp tổ chức 02 đêm văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân và chào mừng giải phóng miền Nam 30/4/2019 với trên 500 lượt hội viên, nông dân tham gia. Tuyên truyền tốt các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em… Vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Ngay từ đầu năm đã có 789 hộ gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phát động thi đua thực hiện phong trào xây dựng ngõ xóm văn minh tại các chi Hội, duy trì tốt CLB Gia đình nông dân văn hóa tại thôn Lạc Thổ Nam.

Thời gian tới HND thị trấn Hồ  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội. Trong đó, tập trung vào thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường...Qua đó, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Khánh Linh