Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7126

Đã truy cập : 43871527

Hội nông dân Tiên Du góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế địa phương

24/09/2020 13:50 Số lượt xem: 50
Năm 2019, cùng với sự nỗ phấn đấu của các cấp Hội nông dân Tiên Du, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của huyện đạt nhiều kết quả khả quan.
 
 

Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới ở thôn Viên Ấp, xã Việt Đoàn (Tiên Du).

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp Hội quan tâm, đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.979 lượt hội viên; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền Nghị quyết 191 và Nghị quyết 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét giải quyết.

Trong năm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội luôn được quan tâm, hoạt động bình xét, đánh giá tổ chức Hội cấp dưới bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình, không có tổ chức Hội yếu kém. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, kết nạp thêm 476 hội viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; đã có 6 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Thực hiện Quy định số 01-QĐ/HNDT ngày 9/4/2019 của Hội Nông dân tỉnh về việc Ủy viên BCH Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh định kỳ dự sinh hoạt tại các chi Hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã triển khai quy định tới các cơ sở Hội, trong năm các cấp Hội trong huyện đã về dự sinh hoạt tại các chi Hội theo đúng quy định.

Các cấp Hội Nông dân huyện cũng tổ chức hội nghị, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi Hội, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong huyện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023;  học tập, quán triệt triển khai 3 Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Hội (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Mở rộngội Nôn và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất: tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 280 hội viên; 91 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 8.702 lượt hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ... giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Nhiều hộ vươn lên làm giàu chính đáng và thoát nghèo bền vững; góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Song song, Hội cũng vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, thành lập Tổ hợp tác  sản xuất rau an toàn tại xã Tân Chi; giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân (nguồn tỉnh, huyện) cho 56 hộ vay với số tiền 4 tỷ 600 triệu đồng; tín chấp cho 3.588 hộ vay của NHCSXH huyện với số dư nợ 90 tỷ 812 triệu đồng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các cấp Hội tích cực vận động hội viên nông dân tham gia công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các công trình hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt triển khai việc ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn tới 100% cơ sở Hội; chỉ đạo, hướng dẫn 14 cơ sở thực hiện mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”. Kết quả, trong năm hội viên nông dân tham gia vệ sinh đồng ruộng, thu gom 261,5kg vỏ bao bì thuốc trừ sâu.

Hưởng ứng phong trào tương thân tương ái, Hội phát động cán bộ, hội viên nông dân trong huyện ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ anh Dương Văn Đoàn, ở thôn Vân Khám xã Hiên Vân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 50 triệu đồng.

Các cấp Hội tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào hộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong  năm đã có 11.000 lượt hộ gia đình đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD); kết  quả  bình  chọn có 9.300 lượt hộ gia đình đạt SXKG giỏi các cấp, trong đó cấp TW 35 lượt hộ, cấp tỉnh 263 lượt hộ, cấp huyện 1.000 lượt hộ, cấp cơ sở 8.002 lượt hộ. Hội Nông dân huyện và cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác xã, phù hợp với địa bàn, ngành nghề. Đến nay, toàn huyện xây dựng 20 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm, 312 mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp cùng hàng trăm HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh do cán bộ, hội viên nông dân làm chủ. Tiêu biểu phải kể đến mô hình VAC tổng hợp của hội viên Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hiền, mô hình nuôi tảo xoắn của hội viên Nguyễn Văn Nam (xã Cảnh Hưng); mô hình nuôi lợn siêu nạc, vịt siêu trứng của hội viên Nguyễn Đức Thu, Trần Hữu Lộc (xã Phật Tích), Nguyễn Văn Chắt (xã Liên Bão); mô hình sản xuất hoa, cây cảnh cao cấp của hội viên Đỗ Khắc Nô (xã Phú Lâm)…

 
Nguồn: Báo BN