Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1352

Đã truy cập : 42980576

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh - Vững bước trên chặng đường mới

13/10/2017 16:33 Số lượt xem: 881

Những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn thách thức, song các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã không ngừng đổi mới cả về chất lượng và nội dung hoạt động; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, cần cù, năng động sáng tạo, vượt mọi khó khăn thử thách một lòng đi theo Đảng, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.751 hội viên mới, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh đạt 152.647 hội viên. Hoạt động của các cấp Hội ngày càng đổi mới, hiệu quả, đặc biệt là năng lực quản lý, điều hành của cán bộ các cấp Hội, nhất là cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua ngày càng được nâng cao.

Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói, giảm nghèo bền vững đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho hội viên, nông dân. Trong đó, việc hỗ trợ vốn cho nông dân để phát triển sản xuất được xác định là trọng tâm then chốt. Đến tháng 8/2017, tổng số tiền dư nợ tại các ngân hàng do Hội Nông dân các cấp trong tỉnh quản lý là trên 570,969 tỷ đồng cho trên 24.800 lượt hộ vay.

Cùng với đó, duy trì và phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh. Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 45 tỷ đồng. Thông qua các dự án vay vốn của Quỹ, các hộ đã đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và thúc đẩy nhiều mô hình kinh tế giỏi tại địa phương. Công tác quản lý vốn được thực hiện theo quy định, 100% thành viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Thường trực HND tỉnh thăm mô hình SXKDG sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình

Song song với việc hỗ trợ vốn vay, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, với sự lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, Phong trào trở thành một tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” với việc hiến hàng trăm nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động để làm đường bê tông nông thôn góp phần đưa nhiều địa phương cán đích nông thôn mới.

Cùng với tổ chức các phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân; chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác hoà giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cho cán bộ Hội cơ sở; đặc biệt cử đồng chí Phó Chủ tịch Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, đồng thời thông qua các CLB Nông dân với pháp luật tuyên truyền phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh luôn xác định và ngày càng nâng cao vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Song, cũng thẳng thắng liên hệ, nhìn nhận tổ chức Hội một số nơi chưa mạnh, phong trào nông dân chưa đồng đều, nhất là cán bộ Hội cấp cơ sở còn lúng túng, chưa nhiệt huyết, còn ảnh hưởng nặng nề phong cách hành chính, hình thức, chung chung nên nông dân vào Hội chưa mặn mà với tổ chức.

Chia sẻ về phương hướng hoạt động của các cấp Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới, ông Trần Đăng Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Để tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh làm trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh xác định cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc định hướng tư tưởng cho hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng các chương trình, đề án để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường; đồng thời chủ động tham mưu với tỉnh trong xây dựng chính sách, tháo gỡ khó khăn, tập hợp, vận động các tầng lớp nông dân lao động, sản xuất, học tập, chăm lo đời sống”.

Tin rằng, với những phương hướng đã đề ra, giai cấp nông dân Bắc Ninh dưới sự lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, vững vàng trên chặng đường mới hướng tới xây dựng nông thôn đổi mới vì mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022/.

Bình An