Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3737

Đã truy cập : 43376258

Nâng cao chất lượng dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

15/01/2019 08:09 Số lượt xem: 73

Những năm qua, Hội Nông dân các cấp thị xã Từ Sơn phát huy tốt vai trò là chỗ dựa cho hội viên trong việc phát triển, mở rộng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng lao động, phát triển kinh tế, đóng góp vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Hội Nông dân thị xã chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi với nhiều hình thức phong phú hiệu quả. Các chi hội phối hợp với HTX tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT vào đầu mỗi vụ sản xuất để triển khai, phổ biến kịp thời cho hội viên những thông tin về các tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, quản lý dịch hại, kinh doanh dịch vụ và các chủ trương chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của nhà nước... Đẩy mạnh vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng phát triển các mô hình kinh tế tập thể thông qua nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020. Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề và trình độ phát triển ở từng khu vực để giải quyết những khâu, những việc mà từng hộ không làm được hoặc làm không có hiệu quả.
Trong năm 2018, Hội xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo các nhóm hộ như: các hộ trồng đào ở Đình Bảng, các hộ trồng rau ở Tân Hồng, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, Hương Mạc, dệt may ở Tương Giang… Tham gia vào nhóm, các thành viên không chỉ được tập huấn về kỹ thuật mà còn có dịp chia sẻ, hỗ trợ nhau về kiến thức, kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ, được hỗ trợ vốn từ các nguồn của Trung ương Hội, Tỉnh hội, Thị hội... đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Việc dạy nghề cho hội viên cũng được hội đẩy mạnh, trong năm Hội phối hợp với Trung tâm dạy nghề của tỉnh, thị xã tổ chức được lớp học kỹ thuật trồng cây ăn quả ở phường Đình bảng, lớp kỹ thuật may công nghiệp ở phường Châu Khê tạo điều kiện cho hội viên tìm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp nâng cao thu nhập. Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các ngành chức năng tổ chức 71 buổi tập huấn KHKT cho hơn 1.900 lượt hội viên về phương pháp phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và phòng, chống Dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và các chủ trương hỗ trợ trong sản xuất.
Không chỉ coi trọng việc trang bị kiến thức cho nông dân, trong năm qua các cấp hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì tốt hoạt động của 97 tổ vay vốn. Tiêu biểu phường Châu Khê có số dư nợ 20,06 tỷ đồng, Hương Mạc 8,9 tỷ đồng, Phù Khê 8,8 tỷ đồng, Đình Bảng 9,6 tỷ đồng, Tam Sơn 9,3 tỷ đồng... Các dự án đều hoạt động hiệu quả. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, để có thêm kinh phí đảm bảo cho hoạt động phong phú, chủ động hơn, các cấp hội còn tập trung phát triển các nguồn quỹ. Trong đó, quỹ hỗ trợ nông dân toàn thị xã có trên 2,8 tỷ đồng cho 178 hộ vay, 1 dự án vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc việc làm của T.Ư Hội với số tiền 200 triệu đồng cho 10 hộ vay. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, các hội viên đẩy mạnh phát triển các mô hình trang trại, phát triển nghề truyền thống, mở mang kinh doanh dịch vụ... Toàn thị xã có 11.265 hộ đạt SXKD giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 81,6% so với hộ đăng ký, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.
Có thể nói, qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất của các cấp hội nông dân có tác động tích cực đến việc vận động hội viên tham gia thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo của thị xã. Các hội viên, nông dân không chỉ được hỗ trợ về vốn mà còn được trang bị kịp thời các kiến thức cần thiết về KHKT để áp dụng vào sản xuất. Từ đó có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, làm giàu hiệu quả, đưa phong trào thi đua ngày càng thực chất, vai trò của tổ chức Hội trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã vì thế cũng được nâng cao.

Thu Thủy