Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5191

Đã truy cập : 43590067

Người cán bộ hết lòng với công tác Hội

16/08/2019 13:51 Số lượt xem: 54

Gắn bó với phong trào nông dân từ năm 2010, anh Thế Anh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh) luôn tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên, nông dân, chính vì vậy mà năm 2015 anh vinh dự được Đại hội Hội Nông dân (HND) xã Nam Sơn bầu làm Phó Chủ tịch và đến đầu năm 2017 làm Chủ tịch HND xã Nam Sơn. Từ khi nhận nhiệm vụ mới, trong anh luôn thường trực câu hỏi “làm thế nào để thu hút, tập hợp nông dân tham gia vào tổ chức Hội”, thôi thúc anh tìm ra nhiều phương thức hoạt động Hội hiệu quả, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ HND xã và sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân, anh luôn đi đầu trong mọi công tác, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung chỉ đạo của Hội cấp trên để tuyên truyền đến hội viên, nông dân. Anh cũng luôn dự các buổi sinh hoạt của các chi Hội, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền và Hội cấp trên. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, vận động hội viên chung tay, chung sức làm ăn kinh tế, ổn định cuộc sống. Nổi bật là việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đồng thời thực hiện tốt phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh và những chỉ tiêu thi đua được cấp trên giao.

Để các phong trào đi vào thực tiễn phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, anh cùng Ban Thường vụ HND xã đã phối hợp với các chi Hội tổ chức đưa phong trào đến từng hộ nông dân; tạo điều kiện để hội viên, nông dân đăng ký thi đua phát triển kinh tế, từng bước làm giàu. Theo đó, công tác tuyên truyền được anh cùng HND xã chú trọng vào việc hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng lao động, đất đai, kinh nghiệm sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, phối hợp ngành chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác khuyến nông, dạy nghề  để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Bên cạnh đó, anh chủ trương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện về vốn thông qua việc tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn TP. Công tác thu Hội phí, vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong các hoạt động của Hội, anh luôn có ý thức, trách nhiệm xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa các chi Hội và các đoàn thể ở địa phương, góp phần gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội, quan tâm thăm hỏi khi hội viên đau ốm, gia đình hội viên có việc hiếu, hỷ.

Có thể nói, sự lãnh đạo, quan tâm sâu sát tới từng chi, tổ Hội của anh đã tạo động lực cho hội viên, nông dân xã phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, thi đua lao động, sáng tạo, học tập, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, hệ thống giao thông nội đồng trong toàn xã cơ bản được củng cố, hệ thống giao thông, đường làng ngõ xóm một số thôn trong xã cơ bản được bê tông hóa các trường học, trạm y tế cơ bản rần được nâng cấp và chuẩn hóa, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân ngày một cải thiện. Nhờ đó hội viên ngày càng gắn bó hơn với tổ chức Hội, củng cố niềm tin, niềm tự hào của mỗi hội viên khi được đứng trong mái nhà chung HND Việt Nam.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, anh cho biết: “Ban Thường vụ HND xã quyết tâm phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Nam Sơn đi vào đời sống của nhân dân”.

Có thể nói, với những đóng góp tích cực cho hoạt động Hội và phong trào nông dân, Anh xứng đáng là một tấm gương sáng về người Chủ tịch HND xã năng động, nhiệt tình, hết lòng với công tác Hội./.

Thanh Hằng