Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6001

Đã truy cập : 45394980

Nông dân xã Trung Kênh phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM

04/05/2021 07:59 Số lượt xem: 14

Nhằm giúp hội viên, nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Trung Kênh, huyện Lương Tài đã có nhiều giải pháp thiết thực, tạo động lực giúp hội viên, nông dân nỗ lực phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bà Lưu Thị Đệ - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Hội Nông dân xã Trung Kênh hiện có 1.870 hội viên, sinh hoạt ở 08 chi Hội. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã luôn xác định các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân. Từ đó, Hội đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi.”

Mô hình nuôi cá lồng trên sông của hộ ông Nguyễn Văn Bôn xã Trung Kênh, huyện Lương Tài

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã chỉ đạo các chi Hội tổ chức cho hội viên đăng ký tham gia Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2020, toàn xã đã thu hút 1.730 hộ hội viên đăng ký. Qua bình xét có 1.500 hộ đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi”. Thông qua phong trào đã giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng tốt khoa học vào sản xuất, chăn nuội, trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Từ các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn của Hội Nông dân xã, hội viên nông dân đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng cường “liên kết 4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được Hội Nông dân xã quan tâm, đẩy mạnh. Cụ thể như hoạt động ủy thác vay vốn tại các ngân hàng với tổng dư nợ 14,3 tỷ đồng cho 428 hộ vay; tổ chức 26 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT cho 2.900 lượt hội viên, nông dân; thực hiện cung ứng 20 tấn phân bón trả chậm phục vụ sản xuất; phối hợp tổ chức 01 lớp dạy nghề Kỹ thuật nấu ăn cho 33 hội viên.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã phát động hội viên, nông dân tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường nông thôn. Vận động hội viên, nông dân xây dựng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi và sinh hoạt; đưa các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ vào sảm xuất. Thành lập và duy trì 8 tổ thu gom rác thải bảo vệ môi trường; phát động phong trào ra quân làm sạch đồng ruộng, xây dựng “cánh đồng không vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật”, tuyên truyền để hội viên nông dân có ý thức thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào đúng nơi quy định nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thưc hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, HND xã đã có 95% hộ hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong 2 năm 2019-2020, HND xã đã vận động 2.250 người tham gia BHYT và 25 người tham gia BHXH tự nguyện thông qua đại lý của Hội.

Bằng những giải pháp thiết thực, Hội Nông dân xã Trung Kênh đã và đang phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, giúp hội viên nông dân tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương; góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững./.

Hà Thư