Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7389

Đã truy cập : 43871588

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

25/09/2020 21:04 Số lượt xem: 17
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Kính thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương!

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội!

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo phân công của Bộ Chính trị, tôi và Đoàn công tác của Trung ương về dự Đại hội của các đồng chí. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý cùng 315 đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho trên 58.000 đảng viên (số liệu chính xác là 58.143) của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí! 

Thưa Đại hội!

Bắc Ninh là vùng đất “Địa linh - Nhân kiệt”; nơi phát tích Vương Triều Lý; Triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt; nơi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều nhà cách mạng lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước như: Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo...; nơi có làn điệu Dân ca Quan họ đặc sắc được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời Bắc Ninh cũng là địa phương có tiềm năng, vị trí thuận lợi; con người năng động, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh... các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, khát vọng, tâm huyết, trách nhiệm với sự phát triển chung của quê hương, đó chính là động lực, nguồn cổ vũ to lớn, góp phần xây dựng và phát triển Bắc Ninh năng động, ấn tượng, toàn diện như hôm nay.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong nhiều tháng qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công 576 Đại hội Đảng cấp cơ sở, 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương. Các đại hội đều được tổ chức thành công tốt đẹp, được đại biểu và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao; đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng. Đồng thời đã chủ động chuẩn bị các văn kiện và đề án nhân sự đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, chất lượng, bám sát định hướng và thực tiễn địa phương để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thưa các đồng chí! 

Thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, trong bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:  

(1) Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra (Nếu không ảnh hưởng dịch Covid-19 thì Bắc Ninh sẽ hoàn thành vượt mức 22/26 chỉ tiêu). Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới và hiệu quả; trong nhiệm kỳ kết nạp 8.245 đảng viên mới, đạt 110% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất, khách quan trong đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm tính tổ chức, kỷ luật, mở rộng công khai, minh bạch và phát huy dân chủ trong Đảng bộ. 

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm; trong nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 33 tổ chức đảng và 1.643 đảng viên; kiểm tra 73 tổ chức đảng và 265 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nhất là Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), toàn tỉnh đã giải thể, sáp nhập được 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối; thành lập mới 21 cơ quan đơn vị (sau giải thể, sáp nhập giảm 276 lãnh đạo quản lý); thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương, đến nay đã có 05/08Bí thư cấp huyện (chiếm 62,5%) và 04/08 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện (chiếm 50%) không phải người địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền.

 (2) Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 6,6% (riêng giai đoạn 2016-2019 tăng 9,2 %), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô kinh tế được mở rộng, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 1.109 nghìn tỷ đồng) đứng thứ nhất cả nước, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 11,2/năm; kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 65 tỷ USD, trong đó xuất khẩu năm 2020 ước đạt 36 tỷ USD đứng thứ 2 toàn quốc, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ 6 toàn quốc, lũy kế đến nay có 1.598 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 19,8 tỷ USD; đầu tư trong nước có 1.352 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 161 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2020 ước đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015; bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 12,5%/năm. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 30,4 nghìn tỷ đồng), bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 12,2%/năm. Tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương ngày càng tăng từ 7% lên 17%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900USD, gấp 1,2 lần năm 2015, gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước. Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực giao thông, xây dựng, đô thị, nông thôn mới, tài chính, đất đai, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính,... được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, góp phần nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh và làm thay đổi diện mạo của tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại; thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I; 100% số xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Bắc Ninh được nâng hạng trở thành đơn vị hành chính loại II. 

(3) Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng. Phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc và hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm mở rộng đối tượng và ở mức cao hơn so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 1,2%.

(4) Công tác quốc phòng an ninh đảm bảo, khu vực phòng thủ được tăng cường, nền quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị; giữ vững an ninh nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.... Công tác đối ngoại, hợp tác hội nhập quốc tế ngày càng được nâng cao và mở rộng, hiện có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bắc Ninh. 

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí! 

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được là cơ bản, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại, đó là: Tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa cao, kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu; việc phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế; thương mại dịch vụ có chuyển biến, song chưa phát huy được tối ưu các tiềm năng lợi thế; sản xuất nông nghiệp còn khó khăn. Một số chỉ tiêu Đại hội chưa đạt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư... Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế. Tình hình đơn thư, khiếu kiện có lúc, có nơi còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số mặt trong công tác xây dựng Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp còn có mặt hạn chế… Những khuyết điểm, tồn tại trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, tôi đề nghị Đại hội thảo luận, làm rõ và sớm đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí! 

Thưa Đại hội! 

Trong những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo, nhưng cạnh tranh chiến lược, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh nguồn nước, an ninh con người, an ninh xã hội, các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường…; đáng chú ý, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các quốc gia, khu vực đặt ra thách thức, nguy cơ lớn, thậm chí làm thay đổi quan hệ quốc tế; kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ rơi vào đợt suy thoái mới; các hoạt động bảo hộ thương mại gia tăng, tác động tiêu cực tới tăng trưởng, làm nền kinh tế thế giới biến động phức tạp hơn. Do vậy, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật bối cảnh quốc tế, trong nước, nhận định rõ hơn các thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới. 

Tôi cơ bản đồng tình với nội dung các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, các đồng chí đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu chung, các chỉ tiêu và lựa chọn 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 giải pháp đột phá, cùng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới (2020 - 2025). Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, đồng thời, Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: 

Một là, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu, bổ sung, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh và phát huy, kế thừa, tận dụng tối đa những thành tựu của đất nước, của địa phương đã đạt được trong những năm qua, sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, trong đó cần chú trọng 04 vấn đề:

- Xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu, ý thức, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt;thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuẩn bị tham gia tích cực vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

- Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, có đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực. Làm tốt công tác nội chính; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,…

- Thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”; coi trọng công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sự đồng thuận và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ba là, Bắc Ninh là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô, là cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, nằm trên trục đường giao lưu chính với Trung Quốc, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030 cần phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững trên 03 trụ cột cơ bản: (1) Phát triển về kinh tế; (2) Tiến bộ về xã hội; (3) Đảm bảo về môi trường. Quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phát triển đô thị. Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021- 2025 phải đảm bảo sự phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế đô thị, quan tâm phát triển kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục là “điểm sáng” cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài, thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động. Tiếp tục cơ cấu hợp lý lĩnh vực đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội. Chú trọng điều hành ngân sách Nhà nước theo hướng đảm bảo tài chính an toàn, bền vững. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phát triển và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, tăng nội lực của nền kinh tế.

Bốn là, tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, thích ứng khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh, tập trung ưu tiên, lựa chọn vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, sản xuất phần mềm, sản phẩm số… Quan tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và đẩy mạnh phát triển theo hình thức cụm liên kết ngành, nhóm sản phẩm chuyên môn hóa theo lợi thế của địa phương. 

Có giải pháp đột phá đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trong đó ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp lý, y tế, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, Logistics, trung tâm thương mại, thương mại điện tử, nhà ở, giải trí quy mô lớn... Tăng cường xuất khẩu, mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Quan tâm phát triển du lịch văn hóa kết hợp với dịch vụ, sinh thái, nghỉ dưỡng …

Năm là, đẩy mạnh hiệu quả các làng nghề truyền thống; tập trung chăn nuôi theo hướng trang trại, phát triển nuôi trồng thủy sản đi đôi với các giải pháp bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ cao, sạch, hữu cơ, sinh thái đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững tạo sự kết nối mạnh mẽ hơn giữa đô thị và nông thôn. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, quan tâm xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, làng nghề... 

Sáu là, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đô thị, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhân cách của con người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với phát triển khoa học công nghệ; thu hút, tuyển dụng nhân tài làm việc và cống hiến tại địa phương và coi đây là khâu đột phá trong quá trình phát triển; đẩy mạnh đào tạo, phát triển nghề, gắn với giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách với người có công, an sinh xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân (Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra là, Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý về sức khỏe đạt 95%, đây là điểm mới ít địa phương đặt ra).

Bảy là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng - an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong quy hoạch, kế hoạch và từng chương trình phát triển của tỉnh. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội, Công an) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh, đủ khả năng tác chiến khu vực phòng thủ; phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động diễn ra trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thưa các đồng chí! 

Thưa Đại hội!

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng đó là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đúng quy định của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ như kỳ vọng và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Bắc Ninh; đồng thời bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bảo đảm số lượng, cơ cấu được Trung ương phân bổ, đóng góp tích cực vào sự thành công cho Đại hội XIII của Đảng.

Thưa các đồng chí! 

Thưa Đại hội!

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng với sự năng động, sáng tạo, khát vọng quê hương giàu mạnh và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, nhất định Bắc Ninh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra và hoàn thiện các tiêu chí cơ bản sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

 
Nguồn: Báo Bắc Ninh