Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3726

Đã truy cập : 43376198

Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

08/05/2019 08:05 Số lượt xem: 64

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Tiên Du đã giúp hội viên trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), giúp họ có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống và vươn lên làm giàu.

Những năm gần đây, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là hội viên nông dân thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, do đó nhu cầu về nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của nông dân là rất lớn, nhất là sản xuất nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, Phó Chủ tịch HND huyện cho biết: Hiểu được khó khăn của người nông dân về vốn, trong những năm qua, HND huyện đã tích cực thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ  “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”. Một trong những trọng tâm của việc thực hiện Quyết định 673 là Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, giai đoạn 2012 - 2020", được cụ thể hóa thành một trong những chỉ tiêu thi đua quan trọng gắn với công tác đánh giá xếp loại thi đua trong năm và giao cho HND các xã triển khai thực hiện, được các cấp Hội quan tâm chú trọng vận động xây dựng Quỹ HTND trên địa bàn.

Năm 2018, Quỹ HTND trên địa bàn toàn huyện tăng trưởng với số tiền là 110 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, Ban điều hành Quỹ HTND huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn, các chi, tổ Hội rà soát, bình xét những hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất để cho vay vốn trên cơ sở đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Tính đến hết tháng 2/2019, nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện đạt gần 4,05 tỷ đồng, cho hơn 100 hộ vay. Trong đó, nguồn vốn Quỹ HTND  cấp tỉnh 3,5 tỷ đồng cho 07 dự án với 40 hộ vay; nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện và cấp xã vận động trên 546 triệu đồng cho 78 hộ vay. Các hộ tham gia các dự án sử dụng vốn vay đúng mục đích, có thu nhập ổn định, điển hình như: dự án may công nghiệp xã Cảnh Hưng, dự án nuôi lợn rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản xã Hiên Vân, dự án sản xuất rau an toàn xã Việt Đoàn…

HTX sản xuất rau an toàn thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn

Bên cạnh việc cho vay phát triển sản xuất, HND huyện còn chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện đúng quy định về quản lý quỹ, thu hồi nợ đến hạn nhằm bảo toàn và không ngừng tăng trưởng nguồn quỹ. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, định hướng về thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân

Có thể nói, Quỹ HTND đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức sản xuất tập thể. Nhiều dự án sau khi triển khai đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó thông qua hoạt động Quỹ HTND cũng đã thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, việc sinh hoạt chi, tổ Hội cũng đi vào nền nếp.

Thời gian tới, các cấp HND huyện Tiên Du chủ trương tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, hướng dẫn các hộ sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Khánh Linh