Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1909

Đã truy cập : 43136314

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Tiên Du

15/01/2019 08:07 Số lượt xem: 76
Năm 2018, Hội Nông dân (HND) huyện Tiên Du đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nhất là phong trao thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đề ra
 

Mô hình sản xuất rau an toàn của HTX nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Liêm Anh (Việt Đoàn, Tiên Du).
 

Trong năm 2018, HND huyện Tiên Du không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. HND huyện tổ chức thành công 10 lớp dạy nghề cho 299 hội viên; 105 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 10.021 lượt hội viên tham gia; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể; thành lập HTX sản xuất rau, củ, quả nông sản an toàn tại thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn với 33 thành viên; giải ngân 2,5 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 25 hộ vay; tín chấp cho gần 4.000 hộ vay NHCSXH huyện với dư nợ lên đến hơn 84 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nhiều hộ vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững.
Các cấp Hội duy trì và đẩy mạnh phong trào HND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kết quả, có 11.000 lượt gia đình đạt hộ Sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 31 lượt hộ, cấp tỉnh 358 lượt hộ, cấp huyện 1.175 lượt hộ, cấp cơ sở 6.860 lượt hộ. Công tác bình xét, đánh giá tổ chức Hội các cấp bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình. Qua bình xét không có tổ chức Hội yếu kém.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp Hội quan tâm. HND huyện tổ chức thường xuyên buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.287 lượt hội viên; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và kiến nghị của nông dân để phản ánh lên các cấp uỷ Đảng, chính quyền xem xét và giải quyết nhanh chóng.
Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại, Chủ tịch HND huyện Tiên Du Nguyễn Đình Khương cho biết: Trong năm 2019, HND huyện tập trung tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội; tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân, vận động ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; tích cực huy động, tạo nguồn vốn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị chính sách phù hợp, ổn định để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, nhất là chính sách đất đai, hỗ trợ vốn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm... tạo điều kiện cho phong trào nông dân phát triển. 

Nguồn: Báo BN