Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4710

Đã truy cập : 43590052

Thuận Thành thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng Nông thôn mới

21/08/2019 13:45 Số lượt xem: 38
Thời gian qua, huyện Thuận Thành đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức dân.
 
 

Diện mạo Nông thôn mới thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC huyện tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các phòng, ban và tổ chức đoàn thể các cấp tập trung quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện QCDC tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy - cơ quan thường trực BCĐ hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC, xây dựng quy chế hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện QCDC trong xây dựng NTM ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của việc thực hiện QCDC đối với sự phát triển của địa phương, nhất là việc huy động sức dân chung tay xây dựng NTM.
Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tất cả các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội được các xã, thị trấn công khai, minh bạch. Những vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như: Công tác quy hoạch NTM; xây dựng đề án phát triển NTM; huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các công trình xây dựng do địa phương quản lý; bình xét gia đình văn hóa,… được các địa phương tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.
Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện, để xây dựng hạ tầng cơ sở cùng với các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các xã tích cực vận động người dân tham gia với hình thức phù hợp. Trên cơ sở phát huy dân chủ, các địa phương tổ chức cho người dân bàn bạc và tự nguyện tham gia như: Hiến đất làm đường giao thông, đóng góp tiền của và ngày công lao động xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh tại địa phương. Đến nay, huyện huy động tổng kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn hơn 2.033 tỷ đồng, trong đó huy động được hơn 98,6 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Nhân dân tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất và đóng góp hơn 18.500 ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn như các xã: Ninh Xá, Xuân Lâm, Ngũ Thái, Song Liễu, Song Hồ.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Những năm qua, các Ban thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giám sát các dự án đầu tư hạ tầng ở cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện một số sai phạm trong triển khai dự án, góp phần tránh thất thoát nguyên vật liệu và đảm bảo chất lượng công trình. Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, Các Ban tổ chức giám sát 257 dự án đầu tư, phát hiện và phản ánh nhiều thiếu sót trong quá trình thi công. Các ý kiến được chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng các công trình. Ngoài ra, nhân dân trong huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất xóa nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn hóa; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thực hiện QCDC ở Thuận Thành đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Hiện nay, huyện có 14/17 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã còn lại là Trạm Lộ, Ngũ Thái và Hà Mãn đạt 15 đến 16/19 tiêu chí; huyện đạt 7/9 tiêu chí NTM, huyện đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt để về đích trong năm 2019. Đời sống kinh tế, tinh thần của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân trong huyện đạt 44,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%. Trung bình hằng năm huyện có gần 89% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 86% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Phương Mai