Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 696

Đã truy cập : 42986793

Tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội

07/02/2018 09:28 Số lượt xem: 670

Năm 2017 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2013-2018. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh ra sức thi đua đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã đề ra.

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, năm 2017, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện sự đột phá trong đổi mới tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hoá các phong trào thi đua thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên, nông dân; xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân trong tỉnh, giữ vững được sự tin tưởng của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương.

Xác định vai trò là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân (HND) các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội. Trong đó, Phong trào “Nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được HND từ tỉnh đến cơ sở triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ và đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân. Ngay từ đầu năm, BTV HND tỉnh đã tổ chức cho HND các huyện, TX, TP đăng ký và ký kết giao ước thi đua thực hiện những nội dung, phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, HND các huyện, TX, TP đã đăng ký đảm nhận và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 20 nội dung, phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương; đồng thời, phát động mỗi đơn vị tặng được ít nhất 02 con bò sinh sản hoặc xây dựng 01 ngôi nhà “Tình nghĩa nông dân” cho hội viên nghèo (từ nguồn kinh phí của Hội). Kết quả, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 02 ngôi nhà “Tình nghĩa nông dân” (trị giá 45 triệu đồng/nhà) và trao tặng 29 con bò (trị giá 18 - 20 triệu đồng/con) cho 31 hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH được chú trọng; thông qua các đại lý do HND đảm nhận đã phát triển mới 33.900 người tham gia BHYT hộ gia đình và 593 người tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với đó, các Phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và Phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh” của Hội đã đi vào chiều sâu, bám sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chất lượng ngày càng được nâng cao. Năm 2017 toàn tỉnh có 83.530 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp, đạt 89,7% so với số hộ đăng ký. Trong đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế điển hình, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh tập trung; bước đầu đã hình thành và thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị như: mô hình nuôi thỏ, mô hình trồng cà rốt ở huyện Lương Tài; mô hình nuôi cá lồng, trồng măng tây xanh, trồng ớt ở huyện Gia Bình; mô hình trồng khoai tây, nuôi chim bồ câu ở huyện Quế Võ...

Mô hình trồng ớt thương phẩm xuất khẩu tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình

Các hoạt động dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất ngày càng được mở rộng… Các cấp HND trong tỉnh trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức được 108 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 3.240 học viên; trực tiếp cung ứng hơn 1.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm cho nông dân theo Đề án “Hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm cho nông dân”. Chủ động khai thác và nâng cao công tác quản lý, tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn hiện nay đạt hơn 47,8 tỷ đồng. Đẩy mạnh thực hiện chương trình liên kết “4 nhà” trong việc hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông sản. HND tỉnh đã phối hợp với nhà khoa học tiếp tục đưa một số cây trồng có giá trị, năng suất cao vào sản xuất đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với các doanh nghiệp trong việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm...

 Song song với đó, để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023, BTV HND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức rà soát, thống kê số lượng, chất lượng hội viên nông dân và đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong toàn tỉnh; triển khai cấp đổi và làm mới thẻ hội viên cho 100% hội viên nông dân. Công tác chỉ đạo việc tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, sát sao từ tỉnh đến cơ sở; bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và TW HND Việt Nam, đảm bảo cho Đại hội các cấp được tiến hành chặt chẽ, chất lượng, đúng Điều lệ và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Bước sang năm 2018 là năm diễn ra Đại hội HND các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân tỉnh Bắc Ninh. Để tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức HND trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra,  năm 2018, HND các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo Kế hoạch, Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2018; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2018; Đại hội đại biểu HND tỉnh Bắc Ninh được Trung ương HND Việt Nam lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh khu vực 25 tỉnh, thành phía Bắc sẽ được tổ chức trong tháng 7/2018.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền của Hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội ở các cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân tham gia vào tổ chức Hội; quan tâm kết nạp hội viên đảm bảo số lượng và chất lượng; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 của Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương HND Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân;

(2) Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống;

(3) Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Thứ ba, Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thứ tư, Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường mối liên kết “4 nhà” trong cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư­ nông nghiệp, KHKT, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với nâng cao chất lượng để cung ứng nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tại địa phương và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 - 2020”; tăng cường công tác quản lý và phát triển nguồn Quỹ, đảm bảo nguồn Quỹ được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

 Thứ năm, Phối hợp với UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN, ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng” giai đoạn 2017 – 2020 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án “Hỗ trợ nông dân sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong trồng rau màu và chăn nuôi lợn, gia cầm” giai đoạn 2018 - 2022; Đề án tổ chức đưa nông dân đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2019 - 2023; qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”./.

 

Trần Đăng Sâm - TUV, Chủ tịch HND tỉnh