Truy cập nội dung luôn

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3705

Đã truy cập : 43376227

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng công tác đào tạo ngề cho lao động nông thôn (LĐNT), gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển đô thị, ngay từ giữa năm 2010 tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”.

Thời tiết ngày 22/08/2019

Không lấy được dữ liệu từ server