Chuyên mục Chuyên mục

 
 

Thời tiết ngày 24/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3057

Đã truy cập : 43088716

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân trên địa bàn huyện, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Gia Bình đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, giúp hội viên, nông dân trong huyện vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.