Chuyên mục Chuyên mục

 
 

Thời tiết ngày 18/11/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 714

Đã truy cập : 42986811

Đầu năm 2016, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, thuộc Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Cửa hàng Giới thiệu nông sản an toàn.