CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3684

Đã truy cập : 43696300

Ban Xã hội, Dân số, Gia đình - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức 06 hội nghị truyền thông cho 1.200 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.