Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 21/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1300

Đã truy cập : 42938785

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân tại Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Ninh đã tạo được sự tin tưởng của giai cấp nông dân vào các cấp Hội. Trên cơ sở đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.