Chuyên mục Chuyên mục

 
 

Thời tiết ngày 22/10/2018

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1779

Đã truy cập : 42986833

Thực hiện Chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 giữa Hội Nông dân và Công an tỉnh, trong thời gian qua, hai ngành đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần tích cực trong thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.