Thống kê truy cập

Online : 7852
Đã truy cập : 88524620

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 454 - KL/HNDTW ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân... Bà Cao Xuân Thu Vân – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.