Thống kê truy cập

Online : 5066
Đã truy cập : 120146116

Đẩy mạnh thành lập chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

23/09/2022 15:43 Số lượt xem: 125

Tính đến tháng 9/2022, các cấp Hội trong tỉnh xây dựng được 40 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; 448 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, thu hút 5.753 hội viên tham gia.


Đ.c Trần Đăng Sâm - TUV, Chủ tịch HND tỉnh đến thăm cơ sở may công nghiệp thuộc chi Hội nghề May công nghiệp xã Bình Định, Lương Tài

Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của BCH TW HND Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp trên phạm vi cả nước, vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia thành lập các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp là mô hình sinh hoạt của các hội viên có cùng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tạo sự liên kết giữa các hội viên, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển sản xuất, kinh doanh… Trong Quý 3, toàn tỉnh đã thành lập được 02 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; gồm Chi Hội nghề nghiệp May công nghiệp xã Bình Định (Lương Tài); chi Hội Giết mổ, chế biến thực phẩm thôn Điện Tiền (xã Nguyệt Đức, Thuận Thành). Và 60 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp thuộc 8/8 HND huyện, thành phố. Như vậy, toàn tỉnh hiện có 40 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 2.678 hội viên; 448 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 3.075 hội viên./.

Nguyễn Thu