Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3382
Đã truy cập : 65629918

HND thành phố Bắc Ninh với công tác dân vận khéo

16/06/2022 08:52 Số lượt xem: 64

Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Nông dân TP Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo.

Để công tác dân vận thực sự đi vào đời sống, ngay từ đầu năm Hội Nông dân thành phố đã tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập, nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cụ thể hóa việc “làm theo lời Bác” thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhờ đó, năm 2021 vừa qua toàn thành phố có 10.757 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG; trong đó số hộ đạt hộ SXKDG cấp Trung ương là 25 hộ; cấp tỉnh 190 hộ.

Để tạo bước đột phá trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các cấp Hội Nông dân thành phố đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của ngân hàng, tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân kịp thời tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Tính đến nay, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt trên 11,3 tỷ đồng cho 289 hộ hội viên vay với 32 mô hình, dự án sản xuất. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn 14/14 cơ sở xây dựng các dự án vay vốn cho hội viên với tổng số 40 tổ vay vốn, nguồn vốn vay đến nay của toàn thành phố đạt đạt 49,8 tỷ đồng cho trên 1.000 hộ vay. Số thành viên tham gia gửi tiết kiệm là 1.049 hộ với số tiền 3,5 tỷ đồng.

Đồng thời, để hội viên, nông dân có điều kiện áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 35 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT về chăm sóc lúa, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc BVTV, bảo vệ môi trường, sản xuất an toàn cho 2.389 lượt hội viên, nông dân.


Mô hình tiêu biểu từ nguồn vốn Quỹ HTND của hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, khu Thượng, phường Khắc Niệm

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp hàng nghìn hộ nông dân chuyển đổi, xây dựng mô hình cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng giá trị thu nhập. Có thể kể đến như: mô hình ươm giống hoa của ông Nguyễn Văn Mạnh (phường Võ Cường), mô hình trồng sen của ông Nguyễn Văn Hùng (phường Võ Cường); mô hình tích tụ đất nuôi trồng thủy sản của ông Nguyễn Văn Ân (phường Nam Sơn); mô hình trang trại tổng hợp của bà Nguyễn Thị Hạnh (phường Khắc Niệm); ông Nguyễn Đức Duyệt (phường Hạp Lĩnh); mô hình “Bún bánh” ở Khắc Niệm có hộ gia đình ông Dương Minh Dự; mô hình “Bánh Khoai, bánh Ngũ Sắc” Thị Cầu của bà Nguyễn Thị Nhung.

Trong xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận động nông dân tham gia giám sát, phản biện theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với các chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến cuộc sống người nông dân; tạo sự đồng thuận, mở rộng dân chủ, phát huy tốt hơn trách nhiệm của cử tri nông dân trong việc tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, phản ánh kiến nghị của cử tri theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Việc triển khai xây dựng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội gắn với các phong trào thi đua của Hội, phong trào xây dựng đô thị văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố đã được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.

Với kết quả đạt được trong phong trào “Dân vận khéo”, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần chung tay cùng với chính quyền các cấp thực hiện thành công các phong trào thi đua yêu nước. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp Hội đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác vận động, xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Phương Hằng