Thống kê truy cập

Online : 9346
Đã truy cập : 131521641

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

04/12/2023 13:43 Số lượt xem: 38

Sáng 04/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, trực tiếp truyền đạt các chuyên đề.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được kết nối với điểm cầu các Huyện uỷ, Thị ủy, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Thời gian Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, tập trung đề cập những nội dung chính của Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; việc tổ chức triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung (ngoài cùng bên phải); nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Đình Loan (thứ 2 từ phải qua); nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Ngọ (thứ 3 từ phải qua); nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến (ngoài cùng bên trái) tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (ngoài cùng bên trái); nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Văn Luật (thứ 2 từ trái qua); nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Túy (thứ 3 từ trái qua); nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Đình Tỵ (thứ 2 từ phải qua); nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sỹ (ngoài cùng bên trái) tham dự Hội nghị.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Từ Sơn.

Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Nguồn: bacninh.gov.vn