Thống kê truy cập

Online : 5166
Đã truy cập : 120146575

Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Bám sát cơ sở, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện (Bài 1)

15/11/2023 15:53 Số lượt xem: 46

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 sắp diễn ra vào thời điểm đất nước ta đã trải qua 35 năm thực hiện công cuộc Đổi Mới, là một sự kiện chính trị quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam.

Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Bám sát cơ sở, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện (Bài 1) - Ảnh 1.

LTS: Tiếp nối thành công, kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018- 2023); Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị quan trọng trình Đại hội lần thứ VIII với 5 mục tiêu chính. Trong đó, mục tiêu số 1 là  "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, tận tụy phục vụ nông dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và củng cố cơ sở Hội vững mạnh". Báo điện tử Dân Việt xin đăng tải loạt bài nhằm nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới.

Bài 1

Bám sát cơ sở, xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện

Bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, kịp thời đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc của bà con, hội viên nông dân là những chỉ đạo xuyên suốt của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt là các chỉ đạo mới nhất tại Đại hội Hội Nông dân các tỉnh, thành phố vừa diễn ra.

Xây dựng tổ chức cơ sở Hội đến gần nông dân nhất

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển hội viên nông dân mới hàng năm.

Chị Đặng Thị Sim – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hải cho biết: Hội Nông dân xã Nghĩa Hải có 16 chi hội với hơn 3.000 hội viên, đạt 95% so với hộ nông thôn. Trong đó 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã kết nạp được hơn 300 hội viên mới.

Bám sát cơ sở, củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện - Ảnh 1.Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác Trung ương Hội thăm mô hình Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu của Hội Nông dân xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đức Thịnh

Đạt được kết quả trên, Hội Nông dân xã thường xuyên quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; phối hợp với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 2.000 lượt hội viên; thành lập 1 tổ hợp tác, 2 tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả. Các chi hội nông dân nghề nghiệp còn đào tạo nghề đan lát, may công nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho gần 400 hội viên.

Nhờ đó, cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hiến đất, đóng góp công sức và kinh phí tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xác định công tác phát triển hội viên là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hội vững mạnh, nên nhiều năm qua, Hội Nông dân xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm thu hút, tập hợp nông dân tham gia tổ chức hội. Hội Nông dân xã Vị Thủy luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển hội viên mới hàng năm. Hiện, toàn xã có 1.792 hội viên nông dân, hộ có hội viên nông dân chiếm 93% trong tổng số hộ nông dân trên địa bàn.

Ông Lê Vũ Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Thủy cho rằng: "Muốn nông dân tích cực tham gia tổ chức Hội, chúng tôi xác định cần làm tốt công tác hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Do đó, Hội Nông dân xã tập trung xây dựng nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả cho nông dân làm theo, giúp nông dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất… Từ những lợi ích thiết thực đó, chúng tôi đã phát triển thêm nhiều hội viên mới qua từng năm".

Theo ông Lê Vũ Phương, là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nên Hội Nông dân xã Vị Thủy còn chú trọng thực hiện các mô hình thu hút đối tượng nông dân đồng bào dân tộc tham gia vào hội. Hội cũng luôn quan tâm đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân, nhất là hội viên là đồng bào Khmer về vai trò, vị trí của tổ chức Hội, từ đó giúp nông dân thấy được quyền và lợi ích của mình khi tham gia vào Hội.

Đơn cử như đầu năm 2023, Hội Nông dân xã Vị Thuỷ đã xây dựng mô hình "Nhóm liên kết nuôi ba ba của hội viên nông dân đồng bào Khmer ấp 8". Ngoài được học tập, trao đổi kỹ thuật nuôi thủy sản, các thành viên của nhóm còn được hội tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư mua con giống, thức ăn chăn nuôi.

Bám sát cơ sở, củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện - Ảnh 2.

Mô hình cây ăn quả của hội viên sản xuất kinh doanh giỏi Nguyễn Hồng Minh (tổ 5 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) được Hội Nông dân đầu tư vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: Thanh Huyền

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã tích cực củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ông Dương Hùng Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Cao Bằng thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội và chất lượng hội viên.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột phá về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội và hoạt động của cơ sở hội; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của hội viên; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các cuộc sinh hoạt điểm, cử cán bộ hội tham dự các cuộc sinh hoạt của chi hội.

Qua đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở hội và chi hội được nâng lên. Số cơ sở hội xếp loại khá và vững mạnh đạt 98%, không có cơ sở hội yếu kém; 100% cơ sở và chi hội xây dựng được quỹ hoạt động. Tổ chức sắp xếp bộ máy Hội Nông dân các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, toàn tỉnh Cao Bằng hiện có 10 Hội Nông dân cấp huyện, 161 cơ sở hội, 1.454 chi hội.

Qua các phong trào thi đua, các hoạt động của Hội, chất lượng hội viên và Hội cơ sở ngày càng được nâng lên, nông dân tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng phát triển mới 5.057 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 93.475 hội viên, đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, các cấp Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng tổ chức vận động, thành lập 38 chi Hội Nong dân nghề nghiệp với 418 thành viên, 36 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 214 thành viên. Các mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp bước đầu thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi hội truyền thống.

Đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên nông dân 

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mọi hoạt động hướng về cơ sở; gắn tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Thực hiện phương châm lấy lợi ích kinh tế, quyền lợi thiết thực của hội viên, nông dân làm động lực hoạt động và chất keo kết nối, thu hút, tập hợp, vận động  hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn của Hội, trọng tâm là Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Cả nước có 92.000 Chi Hội Nông dân

Theo thống kê, cả nước hiện có 92.000 Chi hội Nông dân được tổ chức đến tận các thôn, ấp, bản... Tương ứng với đó là 92.000 Chi hội trưởng nông dân. Chi Hội Nông dân là đơn vị hành động của Hội, là nền tảng của tổ chức Hội, cầu nối giữa hội viên nông dân với Đảng, chính quyền. Chi hội cũng là nơi tổ chức, vận động hội viên nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là nơi tập hợp, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của tầng lớp nông dân.

Các cấp Hội đã tổ chức sâu rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vật tư, vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ nông sản, hỗ trợ kiến thức pháp luật, dạy nghề và giải quyết việc làm, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác), mô hình khuyến nông, khuyến ngư, mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình canh tác bền vững…, tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế để đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên.

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và đa dạng hình thức tập hợp, thu hút hội viên nông dân vào tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hội viên, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Đề án số 24 - ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 về xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Trên cơ sở tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24 - ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 về xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04 -NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 về đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Bám sát cơ sở, củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện - Ảnh 3.Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của nông dân xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Quang Sung

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân đã thành lập mới được 2.507 Chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Chi hội nông dân nghề nghiệp cả nước lên 3.165 chi hội với trên 72.673 hội viên; thành lập mới 13.754 Tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Tổ hội nông dân nghề nghiệp cả nước lên 26.419 tổ hội với 381.758 hội viên

Các mô hình Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả đã tạo mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Hội viên tham gia chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp được hỗ trợ kiến thức, được cung cấp, trao đổi thông tin giá cả thị trường, các loại giống cây con, được chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực và nhu cầu chính đáng của hội viên nông dân.

Qua đó đã phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong tập hợp, thu hút hội viên, thể hiện rõ vai trò là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam. Các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội, tổ Hội, các câu lạc bộ, các hội thi, hội thảo, các phong trào, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Hội thực hiện, các hoạt động văn hóa, xã hội… thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Bản tin công tác Hội của Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

Thông qua các mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động hướng dẫn, dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân để tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức Hội. Mở rộng đối tượng phát triển hội viên mới là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, nhà khoa học, doanh nhân đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong nhiệm qua, Hội Nông dân cả nước đã kết nạp được 1.544.234 hội viên mới, vượt 28,69% so với chỉ tiêu Đại hội VII. Công tác quản lý hội viên ngày càng tốt hơn, chất lượng hội viên được nâng lên, gắn bó với Hội.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở Hội và chi Hội được nâng lên, số cơ sở Hội khá và vững mạnh vượt 14,48% so với chỉ tiêu Đại hội VII và không có cơ sở yếu kém. 100% chi Hội có quỹ hoạt động Hội, đạt chỉ tiêu đề ra; số lượng cơ sở Hội ở địa phương chưa thoát nghèo có quỹ hoạt động bình quân từ 50.000 đồng trở lên vượt 0,77%, số lượng cơ sở Hội ở địa phương đã thoát nghèo có quỹ hoạt động bình quân từ 100.000 đồng trở lên vượt 11,17% so với chỉ tiêu Đại hội VII.

Hội viên nông dân đã phát huy tốt vai trò là chủ thể, tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng NTM, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nguồn: Dân Việt