Thống kê truy cập

Online : 2922
Đã truy cập : 112868486

Hướng tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X

11/09/2023 07:28 Số lượt xem: 71

Ngay sau khi chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X.

Xác định Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên, nông dân. Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp; phát động thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua chào mừng Đại hội với Hội Nông dân huyện, TX, TP và triển khai đến 100% cơ sở Hội. Trong đó, các hoạt động thi đua được thông qua những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả như trồng Hàng cây nông dân, xây dựng nhà Nghĩa tình nông dân, tặng quà cho hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đoạn đường Nông dân tự quản…; thành lập các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã.


Nông dân phường Hòa Long, Tp Bắc Ninh bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Theo đánh giá của Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, cấp huyện đã được tổ chức trang trọng, đúng nội dung chương trình, nhân sự bầu cử theo dự kiến. Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Hội Nông dân các cấp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tích cực giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đại hội được tiến hành đúng quy trình, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ Hội các cấp được nâng lên rõ rệt. Đại hội Hội Nông dân các cấp đã bầu được tổng số 1.234 đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân cơ sở; 186 đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân cấp huyện. Tại phiên họp thứ nhất BCH Hội Nông dân các huyện, TX, TP đã tiến hành bầu 52 đồng chí vào Ban Thường vụ; 8 đồng chí Chủ tịch và 8 đồng chí Phó Chủ tịch với số phiếu tín nhiệm cao.


Thường trực HND tỉnh chúc mừng Đại hội HND huyện Yên Phong

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X cũng được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiến hành khẩn trương. Trong đó tập trung cao cho việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của BCH HND tỉnh khóa IX trình Đại hội HND tỉnh lần thứ X; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; và phương án hậu cần phục vụ Đại hội. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khẩn trương, tích cực hoàn thành. Văn kiện Đại hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Trung ương Hội đẫ được chỉnh sửa, hoàn thiện trình Đại hội. Các công tác chuẩn bị khác cũng đã được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng nhằm đảm bảo thành công của Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội Hội Nông dân Thị xã Quế Võ

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X được tổ chức vào ngày 22-23/9/2023. Trước thềm Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội ở thời điểm trước, trong và sau Đại hội. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền tại cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân phản ánh đến Đại hội và Hội Nông dân các cấp. Đồng thời làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, đảm bảo Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên, nông dân.

Từ thành công của Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, cùng sự tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, làm cơ sở quan trọng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển./.

Nguyễn Thu