Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4027
Đã truy cập : 69186385

Nông dân Bắc Ninh học tập và làm theo lời Bác

04/08/2022 14:36 Số lượt xem: 55

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và việc làm của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu triển khai, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội và chi Hội, hướng dẫn triển khai chương trình hành động theo chuyên đề từng năm gắn với các phong trào thi đua của Hội như: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến của Hội trên mọi lĩnh vực.”

Làm theo lời Bác, các cấp Hội vừa vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề vừa hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm sản xuất, triển khai tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân… Trong đó, việc chuyển giao KHKT được triển khai theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, xuống tận các chi Hội để trao đổi những nội dung mà hội viên đang rất cần được tìm hiểu và trang bị kiến thức. HND các cấp đã tích cực vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất, đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển trên diện rộng và đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với chế biến nông sản hàng hoá. Toàn tỉnh hiện có gần 15.000 ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ nông sản. Trong lĩnh vực trồng trọt có hơn 500 vùng sản xuất lúa từ 3ha trở lên, có hơn 70 vùng chuyên canh từ 5ha trở lên; hình thành 162 vùng nuôi thả cá tập trung từ 10 ha trở lên và 160 cơ sở nuôi cá lồng trên sông với hơn 2.000 lồng. Kết quả, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 368.424 lượt hộ gia đình hội viên đăng kí tham gia Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua bình xét, đã có 316.598 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 85,9%). Từ phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nông dân.

Thực hiện lời dạy của Bác về phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các cấp Hội trong tỉnh cũng tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, hộ khá, hộ giàu giúp đỡ hộ nghèo thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cho vay vốn, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi… Năm 2021, nông dân toàn tỉnh đã quyên góp gần 1,7 tỷ đồng (gồm tiền mặt, vật tư nông nghiệp, lương thực), huy động 1.723 ngày công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo. Qua đó đã giúp đỡ 123 hộ nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo.

HND các cấp tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống COVID-19

Thực hiện phong trào thi đua “Nông dân Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, nông dân trong tỉnh đã đóng góp hàng tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công lao động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được đẩy mạnh. Qua đó tạo sân chơi bổ ích, mở rộng mối quan hệ đoàn kết, cổ vũ tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Mỗi năm có trên 155 nghìn hộ gia đình hội viên đăng kí xây dựng "Gia đình văn hóa" với trên 90% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" .

Trong phong trào "Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh", Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tham gia các lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa phương. Xây dựng các mô hình điểm: Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", "Chi Hội Nông dân tự quản về ANTT", CLB "Phòng chống tội phạm và TNXH". Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả 121 tủ sách pháp luật tại 100% các cơ sở Hội.

Có thể khẳng định rằng, việc triển khai thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên; nông dân trong tỉnh. Qua đó, Hội đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, giai cấp nông dân tỉnh Bắc Ninh./.

               

 

Phương Anh