Thống kê truy cập

Online : 6156
Đã truy cập : 138578503

Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 182 và Điều lệ, công tác trọng tâm toàn khóa của Hội NDVN

22/03/2024 21:29 Số lượt xem: 72

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung) và công tác trọng tâm toàn khóa của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Triển khai thực hiện Quyết định 182: 6 chỉ tiêu

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc thực hiện Quyết định số 182 ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" năm 2024.

Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 182 và Điều lệ, công tác trọng tâm toàn khóa của Hội NDVN- Ảnh 1.Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc thực hiện Quyết định số 182 ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" năm 2024. Ảnh: Đức Quảng

Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết, mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Quyết định 182 phù hợp với thực tế hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, gắn với thực hiện các chỉ tiêu, phong trào thi đua năm 2024, đảm bảo thống nhất với các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" năm 2024 gồm 6 chỉ tiêu cụ thể:

1. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 120 hợp tác xã, 700 tổ hợp tác nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 350 hợp tác xã nông nghiệp do các cấp Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

2. Tuyên truyền, vận động thu hút thêm ít nhất 55.000 hộ hội viên nông dântham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

3. Hỗ trợ ít nhất 150 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 1.300 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp phát triển thành hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp.

4. Có ít nhất 450 hợp tác xã nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 380 số hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

5. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể cho ít nhất 45% cán bộ Hội chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

6. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển kinh tế tập thể cho ít nhất 30% số cán bộ chủ chốt Hợp tác xã nông nghiệp do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 182 và Điều lệ, công tác trọng tâm toàn khóa của Hội NDVN- Ảnh 2.Chiều 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung) và công tác trọng tâm toàn khóa của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đức Quảng

Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng quán triệt về các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Theo đó, tổ chức phát động Phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"; Thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể trong nông nghiệp; ổ chức hỗ trợ thành lập một số mô hình Hợp tác xã nông nghiệp làm hình mẫu để cán bộ, hội viên nông dân thăm quan, học tập và nhân rộng mô hình.

Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp do các cấp Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; Phối hợp, tổ chức hỗ trợ vốn, tín dụng đối với các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp để phát triển thành tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp và củng cố, thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp do các cấp Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, giám sát, đánh giá về tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp do các cấp Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; Tổ chức Hội nghị biểu dương hợp tác xã tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập lần thứ II, năm 2024.

Nhiều nội dung công tác trọng tâm khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã quán triệt, triển khai Chương trình Công tác trọng tâm toàn khóa của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ có nhiều nội dung công việc rất quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực của các đồng chí trong Ban chấp hành, các cấp Hội nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban Chấp hành thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa.

Theo đó, ngoài nhiệm vụ sơ kết, tổng kết công tác Hội và Phong trào nông dân định kỳ hàng năm, dự kiến trong nhiệm kỳ này Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ ban hành 5 Nghị quyết mới và 1 Kết luận; Quy định về công tác thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 182 và Điều lệ, công tác trọng tâm toàn khóa của Hội NDVN- Ảnh 3.Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã quán triệt, triển khai Chương trình Công tác trọng tâm toàn khóa của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đức Quảng

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành cũng giao Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động như: Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam, Hội nghị biểu dương HTX nông nghiệp tiêu biểu hàng năm, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Diễn đàn Nông dân Quốc gia, Lễ trao giải Báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Cũng tại Hội nghị chiều nay, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã truyền đạt nội dung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung).

Theo Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thành lập Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. Trong quá trình nghiên cứu, hướng dẫn, khảo sát, tổng hợp, xây dựng Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch đến các cấp Hội. 

Bên cạnh đó, tổ chức 5 đoàn công tác tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực tế tại 10 tỉnh, thành phố đại diện các khu vực, vùng miền trong cả nước; tại mỗi tỉnh trực tiếp làm việc với Ban Chấp hành Hội Nông dân 1 xã, Ban Chấp hành Hội Nông dân 1 huyện, làm việc với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và thực hiện khảo sát qua phiếu khảo sát đối với cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (tháng 2 - 3/2023).

2 lần xin ý kiến Hội Nông dân các cấp bằng văn bản về dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) của cán bộ, hội viên trong quá trình Đại hội Hội Nông dân các cấp; đăng tải, lấy ý kiến góp ý rộng rãi về dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) trên Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt và Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân Việt Nam; nhiều bước tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội về những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Báo cáo xin ý kiến góp ý của các Ban Đảng Trung ương và báo cáo trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 182 và Điều lệ, công tác trọng tâm toàn khóa của Hội NDVN- Ảnh 4.Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã truyền đạt nội dung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung). Ảnh: Đức Quảng

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cũng cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VIII đã ban hành các văn bản như:

- Hướng dẫn số 12 - HD/HNDTW ngày 04/3/2024 về Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ ban hành các văn bản, quy định, hướng dẫn các nội dung cụ thể trong Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ ban hành các văn bản gồm: 

- Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

- Quy định công tác kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Quy định công tác thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Quy định công tác thi đua khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam.

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định trên là những nội dung hết sức quan trọng, định hướng, dẫn dắn hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Đặc biệt, với Nghị quyết 46, đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành riêng một Nghị quyết về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới", Nghị quyết có ý nghĩa vô cùng to lớn, củng cố niềm tin, sự tự hào của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp Nông dân Việt Nam.

Nguồn: Dân Việt