Thống kê truy cập

Online : 5235
Đã truy cập : 120147173

Triển khai, thực hiện Chương trình giám sát năm 2024

17/11/2023 21:50 Số lượt xem: 49

Ngày 17-11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

 Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và các giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2024. Hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngừng được cải tiến, đổi mới từ việc xây dựng thể chế cho đến việc triển khai thực hiện từng nội dung giám sát, như: Ban hành Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm với việc tổ chức 4 phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới, trong đó các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội –Trưởng Đoàn giám sát khảo sát, làm việc trực tiếp với 33 địa phương, Chính phủ, các Bộ, ngành; tổ chức nhiều tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia; Hoạt động “giám sát lại” được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa; Việc xem xét báo cáo được thực hiện một cách thực chất, trách nhiệm, hiệu quả, được thảo luận kỹ với nhiều yêu cầu đổi mới theo hướng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề lớn và quan trọng.


Đồng chí Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định hoạt động giám sát của Quốc hội đóng vai trò quan trọng, không chỉ đưa pháp luật vào cuộc sống, mà còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Năm 2023, hoạt động giám sát của Quốc hội có nhiều đổi mới, cải tiến đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động sau giám sát, được dư luận xã hội và cử tri cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác giám sát năm 2024, đồng chí yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết liên tịch để tiếp xúc cử tri của ĐBQH và đại biểu HĐND; làm tốt công tác chất vấn và trả lời chất vấn giữa nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm, chú trọng kết quả thực hiện sau hoạt động giám sát.  

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ các Đoàn giám sát của Quốc hội về 3 chuyên đề: Giám sát xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội; giám sát chương trình nhà ở xã hội và thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn: Báo Bắc Ninh