Thống kê truy cập

Online : 5290
Đã truy cập : 138584398

Vững bước vào xuân

27/02/2024 08:16 Số lượt xem: 155

Một mùa xuân mới đã về, chúng ta đi qua năm 2023 - năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bắc Ninh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Thành tựu đạt được những năm qua là tiền đề vững chắc để Bắc Ninh bước vào năm 2024 với một tâm thế vững vàng, tràn đầy niềm tin, quyết tâm mới.

 

Năm 2023 là một năm rất khó khăn đối với tỉnh. Lạm phát tăng cao; tình trạng sụt giảm sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án đầu tư; một số tồn tại, hạn chế và xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra… ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Trước tình hình này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, tập trung chỉ đạo những việc mới, việc khó, kiên trì mục tiêu, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác. Đồng thời tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chương trình công tác toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2023. Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ; chỉ rõ những khuyết điểm, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; phân tích, dự báo tình hình, đề xuất những chủ trương, quyết sách lớn, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt đó là quyết tâm nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và kiên định với những chỉ tiêu gặp khó khăn do ảnh hưởng của những yếu tố khách quan, khó đoán định, không lường trước được; đồng thời, từ tình hình thực tiễn đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mới, có tính chiến lược; thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm mục tiêu phát triển dài hạn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước.

Với phương châm hướng về cơ sở, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung giải quyết những hạn chế, khuyết điểm theo chuyên đề; đổi mới phương pháp sinh hoạt, nâng cao chất lượng các hội nghị; kịp thời ban hành một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường làm việc theo hội nghị chuyên đề, bàn sâu về một số lĩnh vực cụ thể nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tổ chức nhiều buổi làm việc chuyên đề với Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc, các đơn vị để chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện nghị quyết của cấp ủy và những vấn đề thực tiễn đặt ra.


Vui tươi chương trình nghệ thuật “Xuân Thái Hòa” ở thành phố Bắc Ninh.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, kiên trì mục tiêu, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác, tập trung vào những việc mới, việc khó, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, Bắc Ninh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/20 chỉ tiêu của năm, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong năm 2023 và sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vững tin bước vào năm 2024 và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên, dự báo tình hình thế giới và khu vực năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn đặt ra thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Năm 2024 là năm bản lề, tạo đà tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; là năm tập trung bứt phá để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tỉnh ủy đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5-6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1% (theo tiêu chí mới); có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 1.500 đảng viên mới…
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, tỉnh xác định  tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kiên định các mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “Xanh, bền vững và hài hòa”, phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội.
Nhiều nhiệm vụ là những bước chuẩn bị dài hạn, căn cơ và bài bản, tạo đà cho sự phát triển bứt phá trong thời gian tới đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” để tập trung chỉ đạo. Điều này cho thấy tinh thần quyết tâm, quyết liệt hành động nhằm tạo ra kết quả thực chất, có sức lan tỏa hơn nữa.
Tin rằng, với chiến lược, mục tiêu và giải pháp rõ ràng, cụ thể, cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn: Báo Bắc Ninh