Thống kê truy cập

Online : 9381
Đã truy cập : 131517789
  • Lãnh đạo HND tỉnh và HND huyện Gia Bình thăm mô hình trồng dưa hấu của hội viên Nguyễn Văn Linh tại xã Cao Đức.jpg

  • Anh Nguyễn Văn Linh ap dung cơ giới hoá trong sản xuất.jpg

  • Lãnh đạo HND tỉnh thăm mô hình trang trại tổng hợp của hội viên Nguyễn Thị Quyên tại xã Đại Đồng Thành, Thuận Thành..jpg

  • Lãnh đạo HND tỉnh thăm mô hình trang trại tổng hợp của hội viên Nguyễn Thị Quyên tại xã Đại Đồng Thành, Thuận Thành.jpg

  • Lãnh đạo HND tỉnh và HND huyện Gia Bình thăm mô hình trồng cà rốt xuất khẩu của hội viên Nguyễn Văn Linh tại xã Cao Đức.jpg