Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5679
Đã truy cập : 73727800

Trong những năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển nông thôn mới tại các địa phương. Hội Nông dân huyện Tiên Du đã đẩy mạnh vận động, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.