Thống kê truy cập

Online : 3093
Đã truy cập : 112867720

Ngày 23/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt trước Đại hội. Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.