Video player

 
 

Thống kê truy cập

Online : 11153
Đã truy cập : 131525651

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn vừa ký Quyết định số 181 – QĐ/HNDTW ngày 20/2/2024 về việc ban hành Quy định về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.