Thống kê truy cập

Online : 5391
Đã truy cập : 120151877

Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023 -2028), phóng viên Báo Dân Việt đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII nhiệm kỳ (2018 – 2023) cũng như kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ tới.