Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4999
Đã truy cập : 73716078

Trong những năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển nông thôn mới tại các địa phương. Hội Nông dân huyện Tiên Du đã đẩy mạnh vận động, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân.